Evaluering af grossistmesse skal lede til endnu bedre messeoplevelser

AB Catering samarbejder med MLDK om evaluering af Cateringmesse Nord, der blev afholdt i starten af marts. Formålet med evalueringen er at gøre brug af de erfaringer, der er gjort under messen, til at forbedre og optimere brugeroplevelsen yderligere.

I MLDK har vi evalueret på lokalmesser blandt vores medlemmer siden 2015, hvor vi har fulgt et standardiseret format til måling af oplevelserne. Som følge af samarbejdet med AB Catering er vi nu gået fra kun at evaluere blandt MLDK’s medlemmer til at sende evalueringer ud til alle messens udstillere, hvilket har ledt til mere end 120 besvarelser fra Cateringmesse Nord.

MLDK har evalueret grossistmesser siden 2015

Messerne repræsenterer, i Foodservicesektoren, en vigtig 1til1 dialog med slutbrugerne. I en messesammenhæng kan man som leverandør, på en anderledes måde, præsentere sit produkt og sit koncept for slutbrugeren og få en helt anden værdifuld feedback og sparring. Samtidig repræsenterer messerne en stor investering for leverandørerne.

Niels Jensen, direktør for MLDK, udtaler: “Formålet med at starte evalueringerne i 2015 – og fortsat i dag – var og er at maksimere udbyttet af den enkelte messe og løbende forbedre brugeroplevelsen for slutbrugerne, så værdien af den enkelte messe styrkes – for alle involverede. Vi har gennem flere år haft et godt samarbejde om udvikling af Foodexpo og ville naturligvis også gerne bidrage til udvikling af de lokale messer.”

Siden 2015 har MLDK evalueret i alt 49 lokalmesser. Der måles blandt udstillere på overordnet tilfredshed med messe; der måles på praktiske forhold omkring messen, samt messens værdi i form af besøgende, salg og dialog med slutbrugere.

Resultaterne deles med grossisten som input til deres videre arbejde med at gøre messerne så gode som muligt for messens besøgende og for leverandørerne.

Evaluering giver værdifuld indsigt og er med til at finjustere detaljerne

Igen i år er der taget initiativ til at evaluere Cateringmesse Nord i fællesskab med AB Catering.

Samarbejdet med MLDK blev initieret af AB Catering i 2020. Frem for at lave parallelle evalueringer hos henholdsvis AB Catering og MLDK, var tanken at samle arbejdet i én evaluering for derigennem at øge svarrater og validitet. Samtidig kunne MLDK som organisation måske gøre udstillere mere trygge i at give ærlig feedback, når det ikke gives direkte til grossisten. Den første fælles evaluering blev af Cateringmesse Nord den 26. februar 2020. Ca. 14 dage efter blev Danmark som bekendt lukket ned pga. Covid-19, og derfor har messeaktiviteten ligeledes været lukket ned indtil nu, hvor samarbejdet er blevet taget op igen med evalueringen af Cateringesse Nord den 2. marts 2022.

Hos AB Catering bruger man evalueringerne i arbejdet for at forbedre messerne. Det er ikke et benchmark værktøj for AB Catering, og det handler ikke om at få ’en god score’. Det handler om det praktiske arbejde med at finjustere de små ting, og her spiller input i de åbne spørgsmål, ifølge Markedskoordinator hos AB Catering, Andreas Sondrup, en særlig rolle.

”Det er især kommentarfelterne, vi bruger til at finpudse detaljerne. Det handler jo ikke om, hvor vidt det er en velfungerende messe eller ej. Messens set-up ligger forholdsvis fast og fungerer godt. Men det er gennem smårettelser og små praktiske detaljer, at vi kan skabe en endnu bedre fungerende messe. Og her er det især de åbne kommentarfelter, vi bruger tid på – både rosen, men især også risen”.

Oplagt samarbejde mellem AB Catering og MLDK

For Andreas Sondrup og AB Catering var det oplagt at samarbejde med MLDK om at lave evalueringen. Mærkevaren har en kernerolle hos AB Catering, og man ønsker at støtte op omkring mærkevaren og vise loyalitet omkring mærkevaren: ”Vi opfatter i bund og grund os selv som Danmarks mærkevareleverandør.”

Årets Cateringmesse Nord blev gennemført med 158 udstillere, flotte scorer på tilfredshed og stor ros omkring besøgstal, relevante besøgende og stor hjælpsomhed fra AB Catering’s personale og konsulenter. Og derudover var det dejligt at være tilbage på messe: ”God energi efter ca. 2 års pause fra messer” (Udstiller).

“Resultatet af messeevalueringen giver et godt grundlag for en konstruktiv dialog om fortsat udvikling af mødet med slutbrugerne – vores fælles kunder. Derfor er vi i MLDK rigtig glade for AB Caterings initiativ og den fælles indsats.” udtaler Niels Jensen, direktør i MLDK.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem