Retningslinjer for total- & restholdbarhed – vedtaget af FoodSam

Retningslinjerne som er vedtaget i FoodSam regi i 2007 er pt. under revidering i det, der er en generel anderkendelse af, at standarden i nogle henseender kan være uhensigtsmæssig og dermed generere unødig madspil. Der arbejdes derfor for at skabe en mere fleksibel og tidssvarende guideline.

Du kan læse mere om retningslinjerne her