AIM – European Brands Association

AIM er den europæiske mærkevareorganisation og repræsenterer de europæiske mærkevareleverandører blandt andet i forhold til lovgivning om design, distribution og markedsføring.

AIM har over 1800 medlemsvirksomheder af alle størrelser og har desuden nationale foreninger i 21 lande. Vi er én af dem.

Fælles fokusområder

MLDK og AIM har en del strategiske prioriteter til fælles blandt andet indenfor CSR, fair samhandelsvilkår og beskyttelse af mærkevaren mod kopier. Vi har et stærkt samarbejde med AIM, hvor vi løbende følger med i relevante emner, og hvordan de forholder sig på et europæisk niveau. Derudover kommer vi også med input, som er forankret i vores danske medlemmers erfaringer og ønsker. På den måde er vi sikre på, at vores medlemmer bliver hørt – også på europæisk plan.

Læs mere om AIM her

 

GS1

GS1 hjælper virksomheder med at effektivisere deres forsyningskæde, nationalt og på tværs af landegrænser og brancher. Vi gør det ved at levere et fælles sprog, som handelspartnere kan bruge, når de skal identificere, lokalisere og transportere produkter og udveksle information om dem. Sproget er GS1 Standarderne som sikrer unik produktidentifikation globalt, automatiseret datafangst (stregkoder/RFID) og datadeling. Udover at skabe gennemsigtighed gennem hele forsyningskæden, understøtter GS1 Standarderne blandt andet også bedre sporbarhed, høj datakvalitet og nemmere lagerstyring.

GS1 Denmark er en af de 110 nationale medlemsorganisationer, der tilsammen udgør den over 30 år gamle not-for-profit-organisation GS1 Global. Sammen servicerer medlemsorganisationerne mere end 1,5 million virksomheder fra over 20 brancher i 155 lande. Ca. 6.500 virksomheder, store som små, er medlem af GS1 Denmark. Mere end 5 milliarder gange om dagen lyder det lille “bip”, der tilkendegiver, at en vares stregkode er blevet scannet.

Vil du vide mere om GS1 Denmark og GS1 Standarder? Så klik her

GS1 Trade Sync

GS1 Denmark tilbyder en løsning til entydig og pålidelig udveksling af varestamdata mellem leverandører og kunder: Datapoolen GS1 Trade Sync. En leverandør leverer til flere forhandlere, og en forhandler bestiller typisk hos flere leverandører. Dette kan medføre en kompleks informationsudveksling, der er yderst sårbar over for datafejl. Med en central udveksling af varestamdata forenkles dette mærkbart.

DagSam – European Brands Association

DagSam er dagligvarebranchens partnerskab for effektivt og bæredygtigt samarbejde.

I DagSam mødes ledelsen fra Coop, DSK, Rema1000, Dagrofa og Lidl med dagligvareleverandørerne – repræsenteret ved MLDK – Mærkevareleverandørerne, for at drøfte tværgående emner af fælles interesse.

DagSam har blandt andet arbejdet for:

  • Etablering af det miljøvenlige HolyGrail-projekt, der, med sine digitale vandmærker i emballager, gør sortering og genanvendelse nemmere og bedre.
  • Udarbejdelse af DagSam Emballageguide, der skal hjælpe leverandørerne med håndtering og sortering af emballager.
  • Oprettelse af en kollektivordning for emballageaffald, VANA – Dansk Emballageansvar, der skal hjælpe leverandørerne som følge af loven om udvidet producentansvar pr. januar 2025.

Læs mere om DagSam her

Fokus Fødevarer

Fokus Fødevarer er en digital database, der gør det nemt at finde kravspecifikationer til og fakta om konventionel og økologisk frugt og grønt, kartofler, pålæg, fjerkræ, kød og fisk.

Det er gratis at oprette en bruger, som giver adgang til specifikationerne.

Læs mere om Fokus Fødevarer her

DLF Norge

DLF Norge er et fælles forum for leverandører af forbrugsvarer og med fokus på mærkevaren. DLF Norge bidrager til skabelsen af effektive rammebetingelse for medlemmerne i samarbejde med handlen og myndighederne.

Deres 104 medlemmer står for mere en 95 % af omsætningen af mærkevare i norske dagligvarebutikker, kiosker, tankstationer og catering.

Ønsker du information om det norske marked, kan DLF Norge kontaktes på;
Tel. + 47 23 00 32 10
E-mail: firmapost@dlf.no

Læs mere om DLF Norge her

DLF Sverige

DLF Sverige er en brancheorganisation for leverandører, som sælger dagligvarer på det svenske marked. DLF Sverige leverer forretningsrelevant viden samt udvikler og driver effektive branchesystemer.

Ønsker du information om det svenske marked, kan DLF Sverige kontaktes her:
Tel. 08 588 845 00
E-mail: marie.höglund@dlf.se

Læs mere om DLF Sverige her

FoodSam

På samme vis som med DagSam, har FoodSam også til formål at danne rammerne om et effektivt samarbejde, der kan drive fælles projekter og interesser på tværs af værdikæden – her i Foodservicebranchen.

I FoodSam mødes branchens aktører; Dagrofa Foodservice, Dansk Cater og Hørkram med MLDK’s medlemsrepræsentanter samt repræsentanter for de offentlige indkøbere. Samarbejdet står bag en lang række tværgående projekter, såsom Fokus Fødevarer, madspildsforebyggende initiativer, produktdatabaser og meget mere.

VIL DU VIDE MERE?

Tag endelig kontakt til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Kontakt os