Mærkevareleverandørerne
– Brands Leading Change for a Sustainable Future

MLDK – Mærkevareleverandørerne er et kommercielt interessefællesskab for leverandører til den danske detailhandel og Away From Home. Vi arbejder for at synliggøre mærkevarens værdi for både forbrugerne, samfundet og markedet. Det gør vi, fordi mærkevaren spiller en vigtig rolle i værdiskabende innovation og bæredygtige løsninger.

Vores fornemmeste opgave er at varetage vores med- lemmers interesser, og vi italesætter derfor priorite- rede emner og budskaber. Det bidrager blandt andet til forbrugernes adgang til et inspirerende og alsidigt mærkevareudbud.

Brands Leading Change for a Sustainable Future

 • MLDK er et interessefælleskab for mærkevareleverandører til dansk detailhandel og Away From Home
 • Vi arbejder for et bæredygtigt, innovativt og effektivt marked med fair ramme- og samhandelsvilkår til gavn for de danske forbrugere
 • Vi bidrager til forbrugernes adgang til et inspirerende og alsidig mærkevareudbud i de kanaler og på de platforme, hvor forbrugeren køber medlemmernes produkter
 • Vi samarbejder med kunder og vores europæiske moderorganisation (AIM) samt foreninger og organisationer, når det kommer til at skabe den bedste løsning.

Fair samhandel i fokus

Vi tror på, at et balanceret samarbejde, der bygger på god handelspraksis, bidrager til udviklingen af en effektiv værdikæde, der kommer både forbrugerne og det danske samfund til gode. Derfor arbejder vi for at skabe et effektivt og konkurrencedygtigt marked med fair ramme- og samhandelsvilkår for alle parter i værdikæden – uanset afsætningskanal.

Vi vil styrke samarbejdet mellem detaillister, grossister og slutbrugere, og vi tror på, at vi som branche med et fælles fokus på den samlede værdikæde kan tage et større samfundsansvar og bidrage til, at leverandørerne bedre og mere effektivt kan imødekomme forbrugernes ønsker og behov.

Stærkere position for mærkevaren

 • MLDK skal ses som relevant og troværdig samfundsspiller i bevidstheden hos myndigheder og politiske beslutningstagere
 • Understøtte forbrugernes efterspørgsel på transparent og effektiv udgivelse af produktinformation, distribution, CSR-information, sorteringsvejledning mv.
 • Etablere en betydelig position og relation til unge under uddannelse – for at tiltrække de bedste kompetencer FMCG-mærkevareindustrien

Øget bæredygtighed

 • Arbejde for branchestandarder inden for prioriterede områder med udgangspunkt i FN’s bæredygtighedsmål
 • Understøtte brugen af genanvendelig emballage, effektiv sortering og genanvendelse
 • Fokus på ansvarlig forbrug og produktion – Madspild
 • Fokus på diversitet og inklusion – Human Rights​​
Standard (DK/EU) understøtter Golden Goals
 • DagSam & FoodSam packaging guides
 • DK/EU standard for affaldspiktogrammer
 • DK/EU standard guidelines for Sustainable Claims

Fair ramme- og samhandelsvilkår

 • Håndhævelse & fastholdelse af UTP-loven
 • Analysere og adressere ikke-regulerede UTP
 • Beskyttelse af mærkevarens rettigheder og marketingrelaterede rammebetingelser
 • Samarbejde med AIM om EU-regulering af rammevilkår relateret til MLDK’s indsatsområder

Effektiv informations- og vareflow

 • Effektiv udveksling & anvendelse af produktdata, billeder og validering – GDSN
 • Styrket forecast-samarbejde
 • Operationel effektivitet gennem ensretning af logistikstandarder- og vejledninger
 • Effektiv implementering af Udvidet Producentansvar og engangsplastdirektivet (SUPD)

Værdifuld vidensdeling og netværk

 • Øge netværksværdi– og tilslutning samt udbyde nye netværk inden for CEO, Marketing/CSR, Supply Chain.
 • Udbyde relevant inspiration og vidensdeling – eget såvel som eksternt – i form af fysiske og digitale events
 • Øge kvalitet og tilgængelighed til MLDK-løsninger og –publikationer

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem