Mindre ledelsessnak, flere medarbejderholdninger: Klimamål handler først og fremmest om holdninger

MLDK debatindlæg af Carsten Hänel, CEO, Orkla Danmark. Viceformand i MLDK’s bestyrelse.

At nå de klimamål, man har sat sig med Science Based Targets, handler ikke kun om at træffe store og vigtige beslutninger om energi, drift og produktion. Det vigtigste er at have medarbejdere, der ikke bare deler, men også er drevet af de rette holdninger og viljen til forandring: Science Based Targets alene løser ikke klimakrisen – det gør mennesker.


At forpligte sig til Net Zero-målsætninger er ambitiøst, men nødvendigt for, at vi alle tager et fælles ansvar i kampen for at vende klimaændringerne. At transformere en virksomhed til klimaneutralitet kræver væsentlige strategiske valg på ledelsesniveau. Men det at opstille mål er kun starten; selvom 2045 kan synes langt ude i fremtiden, er det i realiteten en kort periode til at sikre de nødvendige investeringer for at gennemføre langsigtede ændringer, der også er økonomisk bæredygtige. I Orkla er vi derfor i gang med en langsigtet net zero-transition for at sikre, at vi opnår vores mål.

Det er vigtigt.

Men endnu vigtigere er det at have engagerede medarbejdere, som er fast besluttede på at gøre alt, hvad der er muligt, for at minimere vores klimaaftryk – og som aktivt handler ud fra denne overbevisning. Gennem vores interne Sustainability Academy har vi øget medarbejdernes forståelse for bæredygtighed, hvilket har inspireret til initiativer, der skridt for skridt flytter os i en mere bæredygtig retning. For eksempel har et initiativ til at mindske tykkelsen på paplåg i vores pasta produktion gjort det muligt at placere 75% flere låg på en palle, hvilket reducerer både papforbruget og transportmængden.

Et andet initiativ har fjernet plast fra vores marmeladeemballage, så glassene nu pakkes i rent pap, hvilket har reduceret emballagens klimaaftryk med 26%. Initiativer der kan synes små, men holdningerne bag er store, – og sammen med de store beslutninger, om energi, optimering og styring får vi både resultater og kolleger med i kampen for et bedre klima.  

Læs også Orklas klimaarbejde med Science Based Targets initiative her

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem