Orkla: Nye klimamål på Den Gamle Fabrik

På Den Gamle Fabrik i Skælskør har man sænket gas-, el- og vandforbruget til produktionen af de populære marmelader. Det er ét element i Orklas forpligtelse til at sikre en Net-Zero klimagasudledning.

Der bliver tænkt nyt i klimaets tegn på den Den Gamle Fabrik i Skælskør. Her har teknisk chef i Orkla Danmark, Thomas L. Olsen, og hans team givet hele energisystemet en overhaling, hvilket har ført til en betydelig reduktion i både gas- og elforbruget. Det kræver store mængder damp at opvarme og koge bær og frugter, som bliver til de populære marmelader fra Den Gamle Fabrik. Mens fabrikken tidligere producerede damp året rundt, har man nu opgraderet dampsystemet, så der kun er damp efter behov og kun i de dele af fabrikken, hvor der er produktion.

På samme vis har fabrikkens ventilationsanlæg fået et markant løft, så det også kun køler ned til den rette temperatur, når produktionen kræver det. Det omfattende energioptimeringsprojekt har samlet set ført til, at Den Gamle Fabrik har formået at reducere sit årlige gasforbrug med 21% og elforbruget med næsten 16%. Samtidig har man i afkølingsprocessen skåret næsten 11% af det årlige vandforbrug ved at recirkulere kølevandet.

”Vi producerer jo marmelade på den gamle metode, der giver den bedste smag. Det overraskede mig, at vi kunne nå så langt alene ved at udskifte nogle enkelte komponenter, og så ellers optimere og justere vores produktion”, siger Thomas L. Olsen.

TÆT SAMARBEJDE MED LEVERANDØRER

Det store fokus på energioptimering er blot ét element i Orkla Danmarks bestræbelser på at reducere sit klimaaftryk. Orkla-koncernen har nemlig, ved at underskrive det internationalt anerkendte Science Based Target-initiativ (SBT), forpligtet sig til at sikre en Net-Zero klimagasudledning i 2045.

Alene fra 2022 har koncernen reduceret drivhusgasudledningen fra egen drift (scope 1 & 2) med 40% ift. 2016, bl.a. med energioptimeringsprojekter som det på Den Gamle Fabrik. Den helt store opgave ligger nu i også at reducere den klimapåvirkning, der kommer uden for Orklas egen værdikæde (scope 3) –altså fra alle de underleverandører, der leverer ingredienserne til Orklas mange produkter. Det er nemlig herfra, at omkring 90% af Orklas samlede klimapåvirkning kommer.

Første skridt har været at kortlægge hele værdikæden, så man på den baggrund kan arbejde struktureret og målrettet mod de nødvendige reduktioner. Det skal ske både igennem tæt samarbejde med leverandører, men også igennem innovation og produktudvikling, herunder også en øget andel af plantebaserede produkter.

Tilbage på fabrikken i Skælskør er teknisk chef Thomas L. Olsen klar til at optimere produktionen yderligere.

”Vi har en plan, og vi ved, hvad der skal til for at blive helt fossilfri. Nogle af løsningerne vil selvfølgelig være både dyre og svære at implementere med den teknologi, der kendes i dag – men den vil også udvikle sig. Men det er en god fornemmelse at vide, at det rent faktisk kan lade sig gøre at have en helt fossilfri produktion af nogle af de fødevarer, danskerne bruger mest: marmelade, ketchup, mayonnaise, rødkål osv.”,

fortæller Thomas L. Olsen.

SBT-MÅL

Orkla Danmark, en del af Orkla ASA-koncernen, forpligter sig til at nå Net-Zero drivhusgasemissioner på tværs af hele værdikæden inden 2045. Kortsigtet forpligter Orkla sig til reduktion på 70% for egne udledninger, scope 1 & 2, samt en reduktion på 50% fra hele værdikæden inden 2030.

OM ORKLA

I Orkla Danmark producerer og markedsfører vi nogle af Danmarks mest kendte fødevarer og snacking brands. Vi er en organisatorisk sammenslutning af Orkla Foods Danmark, Orkla Confectionery & Snacks Danmark og Easyfood. Orkla Danmark producerer og leverer nogle af Danmarks mest kendte fødevare- og snacking brands, heriblandt Den Gamle Fabrik, Kims, Naturli’, Beauvais og Bähncke. Med Easyfood leverer vi innovativt kvalitetsbagværk til convenience-kategorien. Som en førende aktør inden for fødevare- og snackingindustrien er vi bevidste om vores ansvar. Vi arbejder aktivt for at reducere vores miljøpåvirkning og bidrage positivt til samfundet.

I Orkla Danmark brænder vi for bæredygtighed, kvalitet og innovation. Dette er hovedhjørnestenene i vores arbejde på vores fabrikker i Kolding, Skovlund, Skælskør og Søndersø samt på hovedkontoret, der er placeret i Vallensbæk. Orkla Danmark beskæftiger ca. 630 medarbejdere. Vi er dedikerede til at skabe en inkluderende arbejdsplads, hvor mangfoldighed værdsættes, og hvor vores medarbejdere trives og udvikler sig.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem