FrieslandCampina: Vores rejse mod en positiv påvirkning

For os indebærer bæredygtighed at have en positiv indvirkning på landmænd, samfund og vores planet. Det handler om at realisere en bedre tilværelse for landmænd, producere i balance med naturen og ernære verdens voksende befolkning med bedre og overkommelig ernæring.

ET BÆREDYGTIGT FUNDAMENT

I det sidste årti har vi arbejdet på en række mål for at opbygge en bedre fremtid for kommende generationer. Og vi har opnået meget, både som virksomhed og som et kooperativ. Vi har f.eks. implementeret en klimaaftryksmonitor, der måler drivhusgasemissioner på hver eneste individuelle medlemsmejerigårde. Vi har også bygget verdens første værktøj, der hjælper vores landmænd med at beregne indvirkningen af bæredygtighedsforanstaltninger med henblik på f.eks. at forbedre biodiversiteten. På den måde måler og belønner vi de mange præstationer fra vores medlemslandmænd. Og vi ser videre endnu. I de seneste år har vi hjulpet med at forbedre levevilkårene for tusindvis af landmænd verden over gennem mejeriudvikling. Derudover har vi løbende lavet forbedringer mod mere cirkulære forsyningskædeprocesser og taget skridtet til yderligere at forbedre de ernæringsmæssige værdier af vores produkter globalt.

EN BÆREDYGTIG FREMTID

Trods disse indsatser er vores planet stadig under pres. Den globale befolkning vokser fortsat hurtigt og har behov for mad. Vi hos FrieslandCampina ved, at vi er en del af løsningen. Vi ønsker at skabe en bæredygtig fremtid for vores børn ved at holde mennesker, dyr og vores planet sunde. Der er ingen tid at spilde. Dette er årtiet for handling. Et årti, hvor FrieslandCampina accelererer yderligere for at levere god ernæring i balance med naturen. Den balance betyder, for os, at vi stræber efter kulstofneutralitet og positiv biodiversitet. Og at vi gør produktionsprocesserne fuldt cirkulære. Det betyder, at vi fortsætter på vores rejse for landbrug for fremtiden. Alt dette kan kun lade sig gøre, hvis vi sikrer en god levevej for landmændene i de kommende generationer.

SAMARBEJDE

For at realisere alt dette, tager vi vores typiske FrieslandCampina-tilgang til bæredygtigt samarbejde. Vi er en del af et kooperativ. Det betyder, at vi arbejder sammen på lang sigt med relevante parter såsom NGO’er, kunder og forbrugere, for virkelig at gøre en positiv indvirkning. Vi gør processer målbare, og vi overvåger, så vi kun handler i den rigtige retning. Det skyldes, at vi ikke bryder os om at gætte – vi kan lide at vide, at vi tager de rigtige ting. Det har været vores tilgang i mange situationer, f.eks i forbindelse med biodiversitetsmonitoren, vi udviklede sammen med The World Naturopathic Federation (WNF) og hollandske, Rabobank samt the Annual Nutrient Cycling Assessment med implementeringen af klimaaftryksmonitoren, som vi har udviklet. Men også for Dairy Sustainable Framework (DSF), som FrieslandCampina er en af stifterne af. Parallelt med ovenstående, arbejder vi og vores ejere tæt med rådgivningstjenester og involverer os i forskning og forsøg med henblik på dels at reducere udledning af drivhusgasser og dels at finde veje, der kan øge biodiversiteten og bidrage til at indfange og binde drivhusgasser i jord og afgrøder.

SBT-MÅL

Royal FrieslandCampina forpligter sig til at reducere de absolutte scope 1- og 2-udledninger af drivhusgasser med 63% inden 2030 fra et basisår i 2015*. Royal FrieslandCampina forpligter sig også til at reducere absolutte scope 3-udledninger af drivhusgasser med 33% inden for samme tidsramme*.

*Målopfyldelsesområdet inkluderer landrelaterede udledninger og fjernelser fra bioenergifoder. Royal FrieslandCampina har også sat sig målet at blive netto klimaneutrale inden 2050.

OM FRIESLANDCAMPINA

Vi er FrieslandCampina – nærende af natur. For at opfylde vores formål med at skabe bedre ernæring for verden, har vi brug for, at alle hjælper til. Heldigvis er vores organisation til stede i 30 lande og beskæftiger 21.715 mennesker. Vores produkter når ud til mere end 100 lande.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem