Vil du være med i MLDK’s CSR-netværk?

Vi ønsker i MLDK at genetablere vores CSR-netværk og vil gerne have dig med, hvis du arbejder indenfor feltet.

Invitation til deltagelse i netværket er rettet mod alle, der arbejder med CSR og bæredygtighed – uanset titel og uanset, om det er en fuldtidsbeskæftigelse eller som et led i andre opgaver.

Målet med et CSR-netværk er todelt;
1. dels skal netværket tjene som informationsfora for, hvad der rører sig inden for CSR-området,
2. dels skal netværket give muligheder for, at deltagerne kan udveksle erfaringer med, hvordan man i det daglige tackler forskellige problemstillinger inden for CSR-området.

Fokus på aktuelle CSR-emner
Netværket vil naturligt være koncentreret om udviklingen inden for eksempelvis klima, Science Based Targets, klimamærkning, producentansvar, emballager, ny lovgivning m.v., men det er netværkets deltagere, der selv bestemmer, om der er andre emner, der skal tages op, og hvordan disse skal behandles.

Netværket drives af deltagerne
Netværket vælger en formand og næstformand, der, i samarbejde med MLDK, har ansvaret for netværket, herunder uddelegering af ansvaret for planlægning af møderne.

MLDK vil udgøre en sekretariatsfunktion for netværket, men det er deltagerne, der som udgangspunkt, gennem deres engagement, skal bidrage til det relevante faglige indhold.

Næste møde
Det første møde afholdes den 26. oktober kl. 10.00 – 13.00 i Food Innovation House i Vejle. Der udsendes særskilt mødeindkaldelse til dette møde, for dem der tilmelder sig deltagelse i netværket.

Tilmelding til netværket sker ved at sende en mail til Anna Kirkeby på ak@mldk.orgsenest den 7. oktober 2022. Har du spørgsmål til netværket, kan du skrive til Mogens Werge på mw@mldk.org.

Læs mere om CSR-netværket her

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem