Vi skal være europamestre i at genbruge emballage

MLDK er med i initiativet i regi af DagSam – en af stifterne bag VANA – Dansk Emballageansvar.

PRESSEMEDDELSE FRA VANA – DANSK EMBALLAGEANSVAR

Den politiske aftale om det udvidede producentansvar på emballage er nu på plads. Aftalen peger i den rigtige retning og skal nu omsættes til praksis. VANA – Dansk Emballageansvar er under etablering som en landsdækkende ordning for alle typer emballage og vil blive en central samarbejds- og videnspartner for virksomheder, organisationer og politikere på vej mod målet om mindre emballage og mindre emballagespild.

Politikerne i Folketinget er nu enige om den aftale, som skal danne rammen om det udvidede producentansvar for emballage i Danmark. Samtidig er virksomhederne allerede i fuld gang med at forberede sig på den virkelighed, som venter i januar 2025.

Til den tid får producenterne ansvar for og skal betale for, at deres emballage bliver samlet ind, sorteret og genbrugt eller genanvendt. Det skal bl.a. ske gennem kollektive ordninger, der skal stå for den praktiske løsning af opgaven.

VANA – Dansk Emballageansvar blev stiftet som kollektivordning i november 2021 af Landbrug og Fødevarer, Dagsam, Dansk Erhverv og Dansk Industri. Formålet er at sikre genanvendelsen af milliarder af emballager hvert år på vegne af tusindvis af danske virksomheder, og vi ser meget positivt på den politiske aftale.

”Aftalen indeholder ikke alle svar på alle de mange spørgsmål, som producenterne står med. Men den peger i en fornuftig og ansvarlig retning, den indeholder ambitiøse mål, og vi er som kollektivordning klar til at hjælpe virksomhederne med både at gennemskue, hvad der skal ske og med at nå målene i praksis”, siger Marianne Roed Jakobsen, direktør i VANA – Dansk Emballageansvar.

Det klare politiske mål er, at vi skal genbruge mere emballage direkte, og at emballagereduktion og miljøvenligt design skal kunne betale sig for producenterne. Det kræver intelligente løsninger for emballager af plast, glas, pap, papir, metal samt for mad- og drikkekartoner. Samtidig er der – helt naturligt – endnu en lang række uafklarede forhold.

”Med aftalen ved vi nu, at vi populært sagt skal spille bold – men vi er endnu ikke helt klar over om det er håndbold eller fodbold. Det finder vi ud af, når den bekendtgørelse, som udmønter den politiske aftale, er klar. Herfra skal lyde ros til politikerne for at gå ambitiøst til værks og følge anbefalingerne fra Samarbejdsforum for producentansvar”, siger Marianne Roed Jakobsen.

Hun lægger samtidig vægt på, at retningen og ikke mindst det faktum, at producentansvaret skal være implementeret på europæisk niveau i 2025 betyder, at det kommer til at gå stærkt fra nu af.

”Vi ved, at virksomheder derude har travlt og at de har viljen til at bidrage til den grønne omstilling på emballageområdet. Men de mangler helt konkret kriterierne for, hvor meget de skal betale og hvordan det skal fungere i praksis. Her skal vi sammen og hurtigst muligt få spillereglerne på plads, så producentansvaret kommer til at rykke på miljødagsordenen uden at blive for bureaukratisk og omkostningstungt”, siger Marianne Roed Jakobsen.

VANA spiller i den forbindelse ind med både viden og et mål om at løfte opgaven i praksis. Grundlagt af Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, DagSam og Dansk Industri repræsenterer VANA en bred faglighed på emballageområdet gennem organisationernes medlemmer – hvoraf mange allerede er nået meget langt i forhold til at udvikle mere bæredygtige emballager.

”Vi har i dag den lidt kedelige titel som europamestre i at generere affald. Inden 2030 skal vi udskifte titlen med et europamesterskab i genbrug og genanvendelse af emballage. Og vi er godt på vej”, siger Marianne Roed Jakobsen.

Det kræver et samspil mellem producenter, emballageproducenter, affalds- og ressourceindustrien og en række eksperter.

”Vi er derfor også i dialog med kollektivordninger i de øvrige europæiske lande, ikke mindst for at koordinere anbefalinger om design og materialevalg på tværs af EU-landene”, siger Marianne Roed Jakobsen.

Hun vurderer, at virksomhederne er klar til at tage ansvar for at gøre deres emballage mere bæredygtig, og at affalds- og ressourceindustrien er klar til at indsamle og behandle den brugte emballage.

”I VANA glæder vi os til at være det samlingssted, som gennem viden, data og teknisk indsigt på emballageområdet kan være med til at fremme udviklingen mod et mere cirkulært samfund”.


Fakta: Det udvidede producentansvar og den politiske aftale

 • Det udvidede producentansvar for emballage er et EU-krav og skal være indført i alle medlemslande senest 1. januar 2025.
 • Producentansvaret betyder, at landets virksomheder fremover skal betale for håndtering og genanvendelse af affaldet fra den emballage, de sender i omløb.
 • Som en del af producentansvaret vil der blive etableret kollektive ordninger, som på vegne af producenterne forestår de administrative og praktiske opgaver med at håndtere og genanvende emballagen.
 • En kollektiv ordning skal som minimum dække alle emballagefraktioner og være landsdækkende.
 • Kollektive ordninger skal godkendes. En godkendelse gælder i en 5-årig periode
 • Det udvidede producentansvar forventes at omfatte ca. 41.000 producenter i Danmark.
 • Aftalen har som princip, at jo mere emballageaffald, en virksomhed sender på markedet, jo større regning får virksomheden. Omvendt vil en reduktion i emballageforbruget samt mere miljørigtig emballage, der kan genbruges eller genanvendes, betyde en mindre regning.
 • Det udvidede producentansvar forventes at bidrage med en reduktion på ca. 0,12 mio. tons CO2 i 2030.

Fakta: VANA – Dansk Emballageansvar

 • VANA – Dansk emballageansvar er Danmarks første kollektive ordning og er skabt for at løfte producentansvaret.
 • VANA er stiftet i november 2021 som en forening af Landbrug og Fødevarer, Dagsam, Dansk Erhverv og Dansk Industri under det midlertidige navn Dansk Emballage producentansvar. Kollektivordningens permanente navn er VANA – Dansk emballageansvar.
 • VANA er stiftet for at kunne forestå den praktiske håndtering og genanvendelse af milliarder af emballager hvert år på vegne af tusindvis af virksomheder.
 • Alle danske producenter kan blive medlem af VANA.
 • VANA følger emballagerne fra produktion og indpakning, via forbrugerne, over indsamling og sortering og hele vejen til genanvendelsen i nye produkter. Det giver en helt unik ekspertise i, hvordan emballage mest effektivt kan få nyt liv – til glæde for virksomheder, for miljøet og for den enkelte forbruger.
 • Som et naturligt samlingspunkt i den grønne omstilling vil VANA arbejde tæt sammen med producenter, myndigheder og genanvendelsesbranchen for i fællesskab at knække affaldskurven på emballageområdet. Vi skal sammen sikre, at emballageforbruget reduceres, og at langt mere emballage genbruges eller genanvendes. Det er cirkulær økonomi i praksis.

Læs mere her

 • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem