Vi sætter baren højt

De seneste tre år har Arla sat øget fokus på innovation, og dét har båret frugt. De har løbende nye innovationer på markedet, og flere er på vej. Både andre leverandører og handlen er imponerede. Til Mærkevareleverandørernes Årstræf 2014 kårede begge parter Arla som den mest innovative leverandør.

Tekst: KOMMID

Peter Giørtz-Carlsen, adm. direktør i Arla Danmark, synes, det er svært at give andre leverandører generiske råd om, hvordan de kan være mere innovative. Han er ellers den oplagte person at spørge. Af både handel og leverandører er Arla kåret som den mest innovative leverandør pt. Men Arlas direktør peger på, at markeder er forskellige, og at der derfor er forskellige veje til vækst, og at arbejdet med innovation altid vil differentiere sig fra leverandør til leverandør.

Men noget af det, der har virket for Arla, er at have innovation på ledelsesagendaen. Dét tror Peter Giørtz-Carlsen, at mange leverandører kunne drage nytte af:
– At arbejde innovativt kræver fokus bredt i organisationen. Innovation skal konstant være på agendaen, og der skal være tydelig opbakning fra ledelsen. Innovation er en måde at lede på – der skal være konstant fokus på både kortsigtede og langsigtede innovationer, der skal være plads til nytænkning bredt i organisationen, og så skal der være risikovillighed, forklarer han.
– Man skal turde tage chancer og satse. Prøve noget af, som måske ikke ligger lige til højrebenet og acceptere, at det er okay at fejle indimellem. Man skal vove for at vinde. Og så skal man hele tiden tage udgangspunkt i forbrugeren og i kategoriudvikling. Det er i hvert fald dét, der virker for os, siger Peter Giørtz-Carlsen.

Skab et ukendt behov

Efter at Arla i højere grad har fokus på innovation i alle led af organisationen og specifikt har sat det på ledelsesagendaen, er en lang række lanceringer lykkes særdeles godt. Deres Unika produkter er en stor succes, den økologiske modermælkserstatning Baby & Me, som ellers oprindeligt var tiltænkt det kinesiske marked, har fået en overraskende positiv medfart, og Castello ostenes udvidelse med blandt andet alpeost og cheddar går over al forventning. Alle produkter, der ifølge Peter Giørtz-Carlsen har stor succes, både fordi indsatsen fra Arlas side har været så intensiv, og fordi samarbejdet med kunderne om at udvide kategorierne har været godt.

– Vi skal i fællesskab skabe øget forbrug i de enkelte kategorier, og det skal ske med udgangspunkt i forbrugerne, pointerer Peter Giørtz-Carslen.

Forbrugerne er sultne

Han maner, at det handler om, hele tiden at give forbrugerne nye oplevelser. Og skabe et behov, de ikke vidste, de havde.

– Der er mange positive takster i branchen, men jeg tror, vi kan gøre det endnu bedre. Der er et momentum nu, og det har vi i Arla tænkt os at spille med på, siger han.

– Forbrugerne er klar. De venter på os. Vi skal give dem det, de vil have, og mere til. Mad Danmark syder lige nu. Vi danskere lapper det ene madprogram efter det andet i os, vi vil efterligne dét, vi ser. Vi vil smage maden fra toprestauranter, der omtales i hele verden. Den kvalitet, forbrugerne møder i de programmer, vil de efterligne i deres egne køkkener. De er kvalitetsbevidste og målrettede – og det skal vi leverandører leve op til. Vi skal hoppe med på vognen, pointerer Peter Giørtz-Carslen.

Forrest i køen

Arla har store ambitioner om at være på forkant med udviklingen. Et af de områder, de med deres innovationsindsats styrer hen imod, er sundhedsområdet.

– Fremover vil man se endnu flere nøglehulsmærker på Arla produkter. Vi satser generelt på hele ”health” området, som vi allerede er i fuld gang med at revolutionere. Vi har fjernet 500 tons sukker fra vores yoghurter og erstattet det med Stevia, et naturligt sødemiddel, som er langt sundere. Dét er jo også innovation, påpeger direktøren.

At Arla sætter de store sejl ind på innovation kommer også til udtryk ved, at de i Skejby bygger et stort innovationscenter til 270 millioner, som skal arbejde med nye teknologier, produktudvikling og i det hele taget sikre, at Arla er på forkant med udviklingen. På den måde håber de at kunne leve op til deres målsætning om, at 10 % af deres omsætning skal komme fra innovation.

En af de store fisk…

Djævelsens advokat: ”I kan jo sagtens lave store satsninger og påpege vigtigheden af, at vi alle skal turde tage chancer, når I er så store… ”
Peter Giørtz-Carlsen: ”Vi har måske flere muskler end andre leverandører, men vi er også vores egen værste fjende – for er man stor, falder man også nemt i en fælde, hvor man er for langsom på fødderne. Det er netop én af årsagerne til, at vores øgede innovationsfokus er afgørende for vores vækst – ved at have forbedret nogle procedurer og processer, er vi blevet hurtigere, og dét er noget, vi i en organisation så stor som vores hele tiden skal være opmærksomme på.”

Artiklen er oprindeligt udgivet i e-magasinet Growth through Innovation #1 i forbindelse med Mærkevareleverandørernes Årstræf 2014

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem