Verdens største klimainitiativ: Science Based Targets initiative (SBTi)

Science Based Targets initiative (SBTi) er stiftet af FN-organisationen og Global Compact i samarbejde med CDP (tidligere kendt som Carbon Disclosure Project), World Resources Institute (WRI) samt the World Wide Fund for Nature (WWF).

Mere end 6700 virksomheder globalt set, heriblandt 203 danske, har nu tilsluttet sig SBTi. Det er en stigning på næsten 50% alene inden for 2023. Ydermere har 2647 virksomheder nu også tilsluttet sig det ambitiøse løfte, at de inden 2050 vil have netto-nul i CO2-udledning. Med tilslutningen til SBTi forpligter virksomhederne sig til at arbejde inden for rammerne af Parisaftalen, den globale klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015, og som søger at medvirke til, at den globale temperaturstigning holdes inden for en stigning på max 1,5°C.

SBTi sætter rammerne for, hvordan man skal arbejde med at begrænse virksomhedens emissioner. Det sker gennem en kortlægning af emissioner i 3 scopes:

  • Scope 1 er de direkte emissioner ved egen forbrænding af fossile gasser.
  • Scope 2 er de indirekte emissioner, typisk fra indkøb af energi.
  • Scope 3 er de indirekte emissioner knyttet til aktiviteter i virksomhedens værdikæde, såsom køb af varer og tjenesteydelser, brug af produkter, affaldsgenerering m.v.

Typisk vil scope 3 for en produktionsvirksomhed udgøre 80-90% af virksomhedens samlede emissioner, og en virksomhed kan derfor kun komme i mål med sine klimaambitioner ved at stille krav til sine underleverandører. Derfor breder SBTi sig som ringe i vandet.

Stor tilslutning blandt MLDK-medlemmer

Flere end halvdelen af alle MLDK’s medlemsvirksomheder er i dag tilsluttet SBTi, som du kan læse om her på hjemmesiden. Mærkevareleverandørerne viser, at de ønsker at gå foran med seriøst klimaarbejde og dermed minimere risikoen for greenwashing.

Vi arbejder aktivt med at rådgive og understøtte medlemmer i tilslutningen til SBTi. Vi har i efteråret 2022 bl.a. taget initiativ til et konsulentforløb for vores medlemmer i samarbejde med Coop og konsulentvirksomheden Viegand Maagøe, hvor de guides til klimaarbejde med SBTi.

Læs hvordan vores medlemmer arbejder med SBTi her

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem