Veloverstået generalforsamling i MLDK

Årets ordinære generalforsamling i MLDK blev afholdt torsdag den 10. marts 2022, og igen i år foregik det online. En stor tak til bestyrelsen og de, der deltog.

Generalforsamlingen forløb godt og bar præg af stor opbakning til foreningen.

På trods af at 2021 bød på logistikudfordringer, arbejdsmangel og corona, var der heldigvis også en del lyspunkter, når vi tog et blik på MLDK’s fokusområder. Særligt ved foreningens indsats i forbindelse med UTP-loven samt synliggørelse af mærkevarens værdi og bidrag i samfundet. I det forgange år har vi nemlig haft flere møder med samtlige politiske partier samt ministerier og departementer.

Også på bæredygtighedsagendaen er der sket en del, og vi var i 2021 med til at etablere branchesamarbejdet, Dansk Emballage Producentansvar, på tværs af branchen i regi af DagSam. Vi har haft fokus på producentansvaret og var også med til at afholde en række arrangementer om det bæredygtige, europæiske emballage-initiativ, HolyGrail, hvis semi-industrielle test fandt sted i København.

Der blev også berettet om et givtigt og konstruktivt samarbejde i FoodSam, som blandt andet ledte til udarbejdelsen af nogle fælles forståelsespapirer.

Derudover blev der også fremhævet nogle af foreningens andre aktiviteter, såsom vores 20 netværk med knap 300 aktive medlemmer, Madværkstedet.dkFokus FødevarerMLDK’s foodservice markedsindex, den øgede kommunikationsindsats og ikke mindst de mere end 45+ afholdte arrangementer med med over 2000 deltagere i 2021.

Vi byder velkommen til fem nye bestyrelsesmedlemmer

Udover en gennemgang af de overordnede emner, der prægede foreningen i 2021, og som fortsat vil være på dagsordenen i år, kunne vi byde fem nye medlemmer velkommen i bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag til nyvalg, som senere også blev godkendt af forsamlingen, lød på:

  • Birgitte Holst, General Manager Nordic i Henkel A/S
  • Kasper Ryttersgaard, General Manager Denmark i Royal Unibrew A/S
  • Kim Juhl Sørensen, Adm. Direktør i Midsona A/S
  • Thomas Blomqvist, Country Manager i Nestlé A/S
  • Nina Hald, Country Manager I Mars A/S

Et varmt velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer!

Bestyrelsen består nu af 22 medlemmer, herunder en formand, to viceformænd samt 19 bestyrelsesmedlemmer. I forlængelse af generalforsamlingen afholdte bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

  • Formand, Carsten Wandorf, CEO Fritz Schur Comsumer Products
  • Viceformand, Bjarne-Steen Jensen, CEO Unilever
  • Viceformand, Carsten Hänel, CEO Orkla

Se den fulde bestyrelse her

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem