Unfair Trading Practice på dagligvaremarkedet

Det er ikke helt ualmindeligt, at to forhandlingsparter, i kommercielle forhandlinger, har forskellige forhandlingsstyrker. Dog kan det have store konsekvenser, hvis den ene part misbruger sin positionsstyrke, da dette betragtes som en illoyal handelspraksis, også kaldet Unfair Trading Practices (UTP).

Tekst: Mærkevareleverandørerne

De senere år er der set flere og flere eksempler på Unfair Trading Practice. Dette sker blandt andet efter, at dagligvaremarkedet har udviklet sig mod en mere vertikal integration, hvilket har skabt en ubalance mellem detailhandlen og dagligvareleverandørerne. Også den stigende udvikling i private label-produkter er med til at skabe ubalance mellem parterne i en forhandlingssituation. Da vi i Mærkevareleverandørerne mener, at en sådan adfærd kan medføre uhensigtsmæssige og ineffektive processer i dagligvareforsyningskæden, har vi anmodet HORTEN om at undersøge UTP på det danske marked. På baggrund af denne undersøgelse har HORTEN udarbejdet en rapport, hvori det fremgår at Europa-Kommissionen opfordrer til, at de nationale lovgivningsrammer, i forhold til UTP, undersøges samt opfordrer til, at virksomheder og organisationer tilslutter sig The Supply Chain Initiative.

Derudover fremgår det også af rapporten, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer virksomme regler og systemer, som håndterer problemerne om Unfair Trading practice. Dagligvaremarkedet i Danmark er kendetegnet ved at have få store aktører i detailleddet, som har en stærk forhandlingsmagt, hvilket danner grundlag for anvendelse af UTP. Derfor synes vi i Mærkevareleverandørerne også, at det er særlig vigtig at sætte fokus på denne problemstilling og arbejde for at mindske Unfair Trading Practice.

Er du interesseret i at vide mere om UTP, kan du læse hele rapporten her. Du kan også få et større indblik i Mærkevareleverandørernes holdning til netop UTP-problematikken ved at klikke her.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem