Tiden er til at øge fokus på Unfair Trading Practice

Når emnet Unfair Trading Practice (UTP) står højt på vores agenda, så er det med det formål at sikre en effektiv værdikæde, som særligt er til gavn for forbrugerne – for uden forbrugerne, ville hverken små eller store virksomheder overleve. Derfor har vi i foreningen i forlængelse af EU-kommissionens forslag til et nyt EU-direktiv mod UTP øget fokus på netop Unfair Trading Practice i branchen.

Er der ubalance i samhandelsforholdene i branchen, er der stor risiko for, at omkostninger blot flyttes rundt i værdikæden fremfor, at de drives ud ad denne. Derfor er det til alles fordel, herunder i særdeleshed forbrugerne, hvis alle tiltag vedrørende samhandelsforhold tager afsæt i, hvordan de påvirker den samlede værdikæde og ikke kun dele af den. Det er derfor oplagt, at vi i den danske dagligvarebranche tager et grundigt kig på samhandelsforholdene på det danske marked – og særligt i forhold til EU-kommissionens forlag til et EU-direktiv, der netop adresserer Unfair Trading Practice.

Danmark halter bagud på området

Langt de fleste lande i EU har allerede implementeret forskellige former for regulering – enten via lovgivning eller ved etablering af frivillige brancheinitiativer. I Danmark er vi blevet udfordret af politikerne i forhold til, hvor udbredt Unfair Trading Practice er på det danske dagligvaremarked samt omfanget heraf. Ifølge vores årlige UTP-undersøgelse, der gennemføres blandt vores medlemsvirksomheder, er der dog stor grund til at sætte Unfair Trading Practice høj på agendaen i Danmark, da både mindre såvel som større leverandører oplever ubalance i samhandelsforholdene. 

Ser vi på nogle af de andre EU-lande, så er blandt andet England et godt eksempel på, hvordan man kan opnå succes med at sætte fokus på UTP. Her gennemførte man for nogle år tilbage Grocery Supply Chain Operating Principles (GSCOP), som har medført gode resultater i forhold til at reducere uetiske handelspraksisser i branchen, og det er vores opfattelse, at det ligeledes har bidraget til at styrke konkurrencen i England. Samtidig har der også været positiv opbakning til dette initiativ fra både detailhandel og leverandører i England. Derfor mener vi, at både de europæiske samt danske myndigheder bør lade sig inspirere af GSCOP.

Fairness for all – det gavner både markedet, samfundet og forbrugerne

Som udgangspunkt er vi i foreningen positivt stem over for EU-kommissionens forslag til et EU-direktiv mod UTP på trods af, at vi havde foretrukket etablering af et frivilligt branchekodex fremfor lovgivning på området. Dog ser vi EU-direktivet for værende mangelfuld – særligt i forhold til kategoriafdækning samt i forhold til, hvilke virksomheder der er omfattet af direktivet. På nuværende tidspunkt omfatter direktivet udelukkende fødevarer og altså ikke Near-food og Non-food. Derudover omfatter direktivet kun Small Medium Enterprises (SME). Skal vi sikre en effektiv værdikæde, hvor vi i fællesskab driver unødvendige omkostninger ud af den samlede værdikæde til gavn for markedet, samfundet og i høj grad forbrugerne, bør direktivet gælde alle virksomheder uanset størrelse og kategori.

Derudover mener vi, at der er en række øvrige væsentlige punkter i forhold til Unfair Trading Practice, som direktivet ikke adresserer. Derfor ser vi, at direktivet suppleres med et frivilligt branchekodex, der tager sit afsæt i The Supply Chain Initiativ (SCI), hvilket netop adresserer en række yderligere problemstillinger i forbindelse med UTP, som er væsentlige at forholde sig til. Et sådan kodex vil naturligvis kræve fælles opbakning fra hele branchen.
Derfor vil vi hos MLDK Mærkevareleverandørerne arbejde aktivt for etablering af et frivilligt branchekodex, der understøtter direktivet, samt arbejde for, at direktivet ikke mindst sikrer ’Fairness for all’ – uanset kategori og virksomhedsstørrelse.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem