Test af nyt banebrydende koncept sker i København

Det er lykkedes MLDK – på vegne af DagSam og i samarbejde med Københavns Kommune – at sikre, at den semi-industrielle test af det banebrydende mærkningskoncept HolyGrail 2.0 finder sted i København i løbet af 2021.

HolyGrail 2.0-projektet faciliteres af den europæiske mærkevareorganisation AIM og har tilslutning af mere end 85 forskellige europæiske brands, detailhandelskæder og organisationer. HolyGrail 2.0 har potentialet til at sikre en langt højere kvalitet af emballageaffald, idet digitale vandmærker muliggør, at affaldet sorteres, og dermed sikrer at de brugte emballager kan blive genanvendt som nye råvarer af høj kvalitet.

Digitale vandmærker skal hjælpe med sortering
Emballagerne udstyres med digitale vandmærker, populært sagt, med et digitalt genanvendelspas. Vandmærket fortæller sorteringsanlægget, hvad emballagen er lavet af, hvad det har været brugt til tidligere, og hvordan det skal sorteres.

Herved muliggøres sortering af fødevaregodkendte emballager fra ikke-fødevareemballager, sortering af sort plast, og potentielt også, at en virksomhed kan få udsorteret sine egne emballager og få disse tilbage med henblik på genanvendelse.

Miljøvenligt initiativ i tråd med fremtidigt producentansvar
MLDK og DagSams interesse for projektet sker som følge af, at der indføres producentansvar for emballager i Danmark med i ikrafttrædelse fra 1. januar 2025.

Her bliver vi, som producenter, økonomisk og organisatorisk ansvarlige for, at de emballager vi bringer på markedet efter brug indsamles, sorteres og genanvendes. Derfor er det vigtigt, at fremtidens emballager designes til genanvendelse, men også at det sikres, at de indsamlede emballager reelt også bliver genanvendt. Dette er afgørende for, at omkostningerne ved producentansvaret minimeres, og helt afgørende for at vi bevæger os mod en mere cirkulær økonomi.

MLDK tilbyder hen over efteråret en række webinarer om producentansvaret og DagSams emballageguide.

Se mere om konceptet her

Iframe
  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem