Tegn et mere nuanceret billede!

– om troværdig sammenligning af danske dagligvarepriser

Tekst: KOMMID

Der er gennem tiden brugt mange ressourcer på at sammenligne danske dagligvarepriser med priserne i andre lande i Europa. I Mærkevareleverandørerne mener vi, at mange af disse analyser har været mangelfulde, da de ikke har taget højde for en lang række væsentlige faktorer, som påvirker prissætningen.
Derfor har vi listet en række faktorer, som vi mener, man altid bør tage hensyn til, når man laver prissammenligninger på dagligvarer. Vi offentliggør dokumentet på vores hjemmeside, så journalister og medier, der interesserer sig for emnet, forhåbentlig finder det.

Rimelig produktsammenligning

Vi har ofte set sammenligninger af produkter med samme karakteristika, der slet ikke kan sammenlignes – fx et franskbrød sat over for et toastbrød. For at garantere den rette sammenligning bør man sikre sig, at det er identiske produkter. Det gøres bedst ved at sammenligne produkter med samme ean-kode (stregkode). Desuden ville en optimal sammenligning medtage alle produkter med samme ean-kode.

Normalpris vs. kampagnepris

Det er altafgørende, at der tages højde for, om produktet er indkøbt til kampagnepris eller til normalpris. Men lige så afgørende er det, at man tager højde for den faktiske salgsfordeling mellem normalpris og kampagnepris. Når man inkluderer begge faktorer, får man det mest realistiske billede af gennemsnitsprisen.

Produktsammensætning

De produkter, man sammenligner, bør naturligvis afspejle forbrugernes forbrug. Man får ikke et retvisende billede af det faktiske prisniveau, hvis man går ud og køber et tilfældigt udvalg af produkter.

Vægtning af de enkelte produkter

Man bør naturligvis tage højde for vigtigheden af de enkelte produkter, så det afspejler forbruget. Evt. prisforskel på en pakke tændstikker skal naturligvis vægtes anderledes end en liter mælk, da prisforskellen naturligvis har en anden betydning for forbrugerne. Man bør derfor sikre sig en rimelig vægtning af de enkelte produkter/kategorier.

Repræsentativt udsnit af indkøbssteder

Forskellige butiksformater har forskellige strategier. Derfor bør man sikre, at et bredt og repræsentativt udvalg af butiksformater indgår i analysen.

Indregne momssatser

En analyse af momssatserne i 11 af de lande, vi normalt sammenligner os med, viser, at den gennemsnitlige fødevaremoms for disse 11 lande er 7,1 % sammenlignet med den danske moms på 25 %. Alle de 11 lande, vi normalt sammenligner os med, har, modsat Danmark, differentieret fødevaremoms.

Der er naturligvis en række forhold, som er vanskelige at medtage, når man laver prissammenligninger. De bør dog indgå i den samlede vurdering, da det påvirker prisdannelsen.

  • Stigende afgifter

Danske dagligvarer pålægges stigende skatter og afgifter. Et eksempel er den for nyligt indførte fedtafgift, som endvidere påfører leverandører store administrationsomkostninger. Endvidere ser det ud som om, vi i fremtiden kan vente os endnu flere af slagsen, blandt andet den omtalte sukkerafgift. 

  • Markedsstørrelsen

Det danske markeds forholdsvis lille størrelse i forhold til andre europæiske markeder påvirker prisdannelsen.
Højere omkostningsniveau
Vi har i Danmark et generelt højt omkostningsniveau, hvor f.eks. lønniveauet er væsentligt højere end i andre europæiske lande.

Tidligere prissammenligninger har ofte været unuancerede og har direkte skabt et fejlagtigt billede af de faktiske dagligvarepriser. Mærkevareleverandørerne mener, at ovennævnte forhold vil kunne bidrage til et betydeligt mere nuanceret billede af både det danske såvel som det europæiske dagligvareprisniveau.

Bragt i DLF magasinet #1 2012

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem