Stryhns: På vej mod en grønnere fremtid

Stryhns Gruppen har arbejdet med Science Based Targets initiative siden januar 2021 og var en af de første fødevarevirksomheder, der tilsluttede sig SBTi.

Samtidig satte man målet om at være 100% C02-neutrale indenfor egen produktion, dvs. scope 1 og 2, i 2030, med en forventning om 50% reduktion i 2026.

”Vi har en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, der sætter fokus på grøn omstilling i såvel innovationsarbejdet med morgendagens produkter, som produktionen, men vi ved også godt, at der skal mere til, hvis vi skal sikre en 100% C02-neutral produktion i scope 1 og 2 i 2030. Derfor har vi gennem SBTi forpligtet os til de ambitiøse mål om at mindske vores CO2-udledninger yderligere”,

siger adm. direktør i Stryhns Gruppen, Kristian Kornerup Jensen.

Stryhns Gruppen anvender i dag 100% grøn strøm, og har fokus på at omlægge flere energiressourcer til elektricitet samt udnytte varmegenindvinding i endnu højere grad. Et af flere store initiativer på vejen mod en CO2-neutral produktion og værdikæde er Go Green-projektet i Gråsten, som er en omfattende investering i ombygning og omlægning af produktionsprocesserne i fabrikken i Gråsten. Projektet indebærer bl.a. omlægning af en meget stor del af produktionen fra at køre i åbne tanke til at køre i lukkede systemer. Det giver mindre madspild og en endnu bedre sikring af høj hygiejne og kvalitet af produktet.

Projektet nåede en milepæl i 2022, da implementeringen af et nyetableret køleanlæg blev færdigt. Køleanlægget skal sikre en mere energieffektiv produktion på fabrikken, hvor man hidtil har brugt FREON som kølemiddel, hvilket nu erstattes med ammoniak, som er CO2-neutralt.

Lokalt har fabrikkerne indført forskellige CO2-besparende initiativer. På K-Salat fabrikken i Havnsø, har man eksempelvis indført genanvendelse af bagsidepapir fra brugte etiketter. Bagsidepapiret består af silikone og papir, og de to dele kan adskilles og genbruges til nyt bagsidepapir. Den nye genanvendelsesmetode forventes på et år at reducere CO2-udslip med ca. 40 tons CO2 årligt.

Vores scope 3-fokus er også blevet organiseret og målsat gennem SBTi-processen. I 2022 var Stryhns Gruppen i kontakt med alle sine leverandører og kortlagde, at leverandører, der tegner sig for 34% af drivhusgasserne i forsyningskæden, har sat SBTi-validerede klimamål. Stryhns Gruppen har sat et mål om, at 70% af virksomhedens leverandører skal være SBTi-validerede i 2025. Indsatsen bliver løbende fulgt op gennem videre dialog med vores leverandører og vores kunder. Vi arbejder hele tiden på yderligere at tydeliggøre det arbejde, vi allerede gør på området overfor vores kunder – og samtidig åbne for nye muligheder, hvor vi i fællesskab med vores kunder kan gøre en forskel.

Stryhns Gruppen har bl.a. samarbejdet med FødevareBanken og Børns Vilkår.

Stryhns Gruppen ønsker at gøre en forskel for klimaet, tage socialt ansvar og hjælpe danskerne til en nemmere og bedre hverdag. Bl.a. samarbejder Stryhns Gruppen med Fødevarebanken, som afhenter overskudsvarer og bruger dem til at lave måltider til udsatte borgere. Siden 2021 har Stryhns Gruppen også støttet Børns Vilkår, hvilket er med til at holde Børnetelefonen døgnåben, så børn og unge altid kan ringe og få hjælp.

Stryhns Gruppen holder også et skarpt øje med de nyeste teknologier, som kan hjælpe med problematikker som affaldssortering, genanvendelse af energi og CO2-fangst, -lagring og bedre udnyttelse. Disse teknologier er afgørende for, at produktionsvirksomheder kan blive og forblive CO2-neutrale på den lange bane.

STRYHNS SBT-MÅL

  • CO2-neutral produktion indenfor egen produktion, Scope 1 og 2, i 2030 med en forventning om 50% reduktion i 2026.
  • 25% reduktion af CO2 i Scope 3 inden 2030.
  • 70% af leverandører har sat reduktionsmål inden 2025.

OM STRYHNS GRUPPEN

Stryhns Gruppen er et moderne mærkevarehus, der står for den nutidige hverdagsmad – med rødder i den danske madkultur – og står for nogle af danskernes foretrukne pålægsmærker og er kendt for sit høje niveau af kvalitet. Stryhns Gruppen har en ambitiøs bæredygtighedsagenda, som indebærer at bidrage til et bedre klima, men også at tage socialt ansvar.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem