Stigende skatter og afgifter koster leverandørerne dyrt

Debatten om skatter og afgifter raser, og politikerne kan tilsyneladende ikke helt nå til enighed om, hvad der skal ske på området. Det danske dagligvaremarked er presset – og dybt afhængigt af, hvad der sker. Direktør Niels Jensen giver her sit bud på, hvorfor debatten er så væsentlig

Tekst: KOMMID

Hvorfor har I i denne udgave af DLF magasinet sat fokus på skatter og afgifter?

Med forhøjelse af diverse punktafgifter og indførelse af nye afgifter som blandt andet fedtafgiften har vi set en eksplosion i grænsehandlen. En planlagt ny sukkerafgift og indeksering af de eksisterende afgifter vil booste grænsehandlen endnu mere. Nu er vi simpelthen nødt til at gøre noget. I takt med at grænsehandlen øges, taber vi arbejdspladser i Danmark. I det hele taget har de mange skatter og afgifter, vi efterhånden har, alvorlige konsekvenser på flere niveauer.

Hvad er den største udfordring ved de danske skatter og afgifter?

Den største udfordring er, at vi flytter dagligvarehandlen ud af Danmark, og dermed flytter danske arbejdspladser. I forhold til dagligvareleverandørernes vilkår er en følgevirkning af den øgede grænsehandel desuden, at den bidrager til opfattelsen af, at danske dagligvarepriser er for høje. Vi har europæiske analyser, der viser, at danske dagligvarepriser er på højde med europæiske priser, når man tager højde for de differentierede momssatser. Så det er helt urimeligt som de mange skatter og afgifter forringer vilkårene for danske leverandører.

Hvorfor er det så vigtigt med fokus på dette?

Det danske dagligvaremarked er ekstremt presset, og branchen kan ikke tåle, at der år efter år flyttes salg og arbejdspladser ud af landet. De stigende afgifter påfører vores medlemmer stigende administrative omkostninger, der svækker konkurrenceevnen – med yderligere tab af arbejdspladser til følge.

Hvad kan Mærkevareleverandørerne gøre for at støtte medlemmerne?

Først og fremmest støtter vi medlemmerne ved at sikre synliggørelse af konsekvenserne ved de stigende afgifter. De stigende afgifter har omfattende konsekvenser for den samlede branche, og det er derfor afgørende, at vi får afdækket alle aspekter. Vi har gennem de seneste måneder haft et tæt DagSam samarbejde omkring forståelse og synliggørelse af afgifternes konsekvenser og har ligeledes tæt samarbejde med andre organisationer.

Hvorfor er dette en større udfordring i Danmark set i forhold til lande, vi sammenligner os med?

De lande, vi normalt sammenligner os med, har differentieret fødevaremoms. Det vil sige en lavere moms på det mest basale – på det daglige brød. Det har vi ikke i Danmark. Tværtimod har vi oveni den høje moms en række punktafgifter.

Hvad kan og bør der gøres?

Fra 2004 til 2012 er de direkte afgifter på dagligvareområdet steget markant. Hele 2,6 mia. og dermed  en stigning på 40%. Dog beregnes der også moms på disse afgifter, så for forbrugeren er effekten 3,6 mia. Som udgangspunkt må disse afgifter rulles tilbage og vi bør sikre en politisk og socialpolitisk debat om det rigtige i, at man brandbeskatter det daglige brød.

Hvordan ser fremtiden ud?

Jeg vælger at tro på, at vi undgår den varslede sukkerafgift og at fedtafgifter bortfalder. Endvidere håber jeg, vi får en generel debat om vilkårene for dansk fødevareindustri. Et stærkt og innovativt hjemmemarked er en afgørende faktor for opbygning af et stærkt eksportmarked. Endvidere er det vigtigt, vi ikke skaber særregler i en sådan grad, at internationale virksomheder fravælger Danmark, når der skal investeres. Der er så meget, der taler for, at en lang række skatter og afgifter hurtigst muligt skal bortfalde, så det håber jeg, snart vil ske.

Artiklen er oprindeligt udgivet i DLF magasinet #2, 2012

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem