Status på DADAS

Tekst: KOMMID

Som bekendt er der sat fornyet fokus på DADAS implementeringen. Vi er ved at være køreklar – her får I en status på, hvor vi er

  • DADAS skal være branchens primære platform for udveksling af produktinformation. Vi har derfor et mål om, at alle produkter skal være opdateret i DADAS i løbet af første kvartal 2013
  • Detaillist status: Coop, Supergros og Metro modtager produktinformationer direkte via DADAS. Reitan modtager VI-skema baseret på DADAS. DS forventes inden for ganske kort tid også at kunne modtage VI-skema baseret på DADAS.
  • DADAS kan bidrage til sikring af, at vi kan efterleve fremtidige lovkrav, når det gælder nethandel. En ny EU-lov, som træder i kraft ultimo december 2014, kræver, at man i forbindelse med nethandel skal have adgang til samme produktinformation, som findes på det fysiske produkt. DADAS udvikles løbende, så vi kan imødekomme disse krav. Tidsplan følger.
  • Vi har netop lanceret et større projekt vedrørende flow af data mellem DADAS og PPD (FoodService databasen). Det betyder, at man på sigt kun skal vedligeholde data i én database.
  • For at sikre optimal datakvalitet, opfordrer vi leverandørerne til – i det omfang, det er muligt – at etablere automatiseret dataupload fra eget ERP-system ind i DADAS. En række af vore partnere tilbyder disse løsninger.

DADAS og DLF vil løbende holde jer orienteret om det videre forløb i implementering og forankring af DADAS. Som et led heri udgiver vi i slutningen af året et e-magasin med fokus på DADAS.

Artiklen er oprindeligt udgivet i DLF magasinet #2, 2012

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem