Sektorpartnerskab har lanceret en designguide for emballager

Der er – som det måske er nogen bekendt – indgået et sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og detailbranchen kaldet for “Dansk Emballage Producentansvar”. Formålet med sektorsamarbejdet er at bidrage til, at langt mindre plastik fra butikker og supermarkeder ender i forbrændingsanlæg og i stedet genanvendes.

For at støtte dette arbejde har en arbejdsgruppe under sektorsamarbejdet, hvori MLDK også har deltaget, udarbejdet en designguide, som kan guide de emballageforbrugende og emballageproducenter i, hvordan man designer emballager, så de er optimeret til genanvendelse. 

Lavet til virksomheder, der laver plastemballager

Guiden bygger videre på DagSams emballageguide, men den nye guide omhandler alene plastikemballager og er udviklet til virksomheder, som ønsker at realisere potentialer for mere genbrug og genanvendelse af deres plastemballager. Den er dermed en hjælp til bl.a. indkøbere og produktudviklere, som tager beslutninger om, hvordan plastemballager designes. Den kan også hjælpe i dialogen med producenterne af emballagen, som en tjekliste over de krav, emballagen skal leve op til for at være cirkulær.

Guiden præsenterer en række fælles cirkulære designprincipper for detailsektoren, som er anvendelige for både små og store virksomheder.

MLDK gennemgår guiden i et webinar

Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen torsdag den 31. marts kl. 9.00, hvor vi vil gennemgå guiden. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål om producentansvaret for emballager, der indføres per 1. januar 2025, og som vil medføre store meromkostninger for dagligvareproducenterne, ikke mindst hvis emballagerne ikke er designet til genanvendelse.

Mere information om webinaret følger.

Find designguiden her

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem