Segmentering reducerer kompleksiteten

For at styrke det fælles sprog inden for Away From Home har Mærkevareleverandørerne arbejdet på en national segmenteringsmodel, som giver medlemmerne et fælles fundament for tilgangen til og forståelsen af markedet. Forventningen er, at dette fører til en styrket effektiv samhandel.

Tekst: KOMMID

Men hvordan kan en segmenteringsmodel styrke relationen og det fælles sprog? Vi har talt med Lifestyle Business Developer og co-founder i SPOTT trends & business Anja Gaede om, hvorfor segmentering er et interessant og anvendelig arbejdsredskab.

Segmentering handler om at afgrænse en helhed i flere adskilte dele. Har man brug for at skabe overblik, afgrænsning og grupperinger er segmentering et godt værktøj.

– Segmentering giver mulighed for at skabe en fælles forståelsesramme, hvis man er flere, der arbejder med et område. Det giver overblik og gør arbejdet mere håndgribeligt, fordi kompleksiteten reduceres, siger Anja Gaede og tilføjer:

– Samtidig anerkender man både ligheder og forskelligheder, som kan illustreres via de forskellige segmenter.

Denne anerkendelse af forskelligheder og muligheden for overblik er noget af det, der gør segmenteringsmodellen relevant for branchen.

– Hvis producenter og grossister arbejder ud fra samme segmenteringsmodel, reduceres kompleksiteten i samarbejdet betydeligt, siger Birthe Schrøder, AFH markedschef i Mærkevareleverandørerne. Og tilføjer:

– Man skal dog have for øje, at dét, der driver kunders adfærd, kan gå på tværs af segmenterne og kan være styret af henholdsvis interne som eksterne faktorer.

Ifølge Anja Gaede kan de fleste virksomheder og organisationer drage nytte af at benytte en eller anden form for segmentering af for eksempel kunder.

– Kunder, forbrugere, produkter osv. segmenteres for at afgrænse og skabe overblik. Og på den måde kan man målrette sin indsats, forklarer hun.

En af de største fordele ved segmentering er ifølge Anja Gaede muligheden for at arbejde mere målrettet og effektivt med både produkter, kommunikation og markedsføring.

– En segmenteringsmodel holder system i tingene, så der i samarbejdet mellem flere parter er noget, der ligger fast, siger Anja Gaede, men pointerer samtidig, at det er afgørende at modellen er tilpas fleksibel:

– Kunderne er i konstant udvikling og bevægelse. Derfor er det vigtigt at kunne være fleksibel – også med segmenteringsmodellen. Er kategorierne lavet brede nok, er der større mulighed for fleksibilitet uden der skal ændres en masse, hvis der eksempelvis kommer nye kategorier til, men det er vigtigt at være åben for, at det kan blive nødvendigt med udvidelse af modellen.

Hun forklarer, hvordan udvikling kan betyde, at et bestemt segment forældes, så nye kategorier og beskrivelser bliver nødvendige.

– Samtidig bør der være fleksibilitet i systemet således, at hvis man passer ind i flere segmenter, så kan det lade sig gøre. Ellers bliver modellen for fastlåst, siger Anja Gaede.

Hun mener, at kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter typisk er positivt stillede over for segmenteringer – så længe de er fleksible.

– Det giver som sagt overblik og afgrænsning, og måske vil det ligefrem betyde, at kunderne selv får øjnene op for nye muligheder og markeder, afslutter hun.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem