Royal Unibrew tager ansvar for hele værdikæden

Royal Unibrews solcellepark i Faxe.

Vi vil være blandt de førende indenfor bæredygtighed i vores sektor.

Vi har allerede formuleret ambitiøse mål for dekarbonisering: Vi vil være CO2-neutrale i scope 1 og 2 i 2025 og reducere vores emissioner med 50% i scope 1, 2 og 3 i 2030. Royal Unibrews forpligtelse til Science Based Target initiative (SBTi) understreger, at vi tager vores ansvar for hele værdikæden meget alvorligt.

Med SBTi bliver vi målt ift. de samme standarder som vores peers, hvilket sikrer gennemsigtighed og høj troværdighed.

Vi forpligtede os til SBTi i 2021 og indsendte vores forslag til mål i 2022. Vi er stolte over, at vores mål nu er valideret af SBTi. Det betyder, at vi har skruet op for ambitionen for scope 3, hvor vi nu har forpligtet os til at reducere CO2-udledningen med 50% i 2030 sammenlignet med 2019 for scope 3 alene. Da 90% af vores CO2-aftryk kommer fra vores værdikæde, er det ikke en ubetydelig ambition. Som producent af drikkevarer udgør land- og skovbrugsbaserede råvarer og materialer en væsentlig del (ca. 20%) af vores fodaftryk.

Derfor arbejder vi lige nu på at udbygge datagrundlaget og desuden opnå en særskilt validering af vores mål for netop land- og skovbrugsbaserede råvarer og materialer som bl.a. malt, sukker og papemballage, jf. SBTi FLAG (Forest, Land and Agriculture) kriterierne for vores sektor.

Vi er godt på vej i transitionen mod vedvarende energi i scope 1 og 2, hvor vi først og fremmest investerer i energioptimeringer som f.eks. varmepumper, der reducerer vores varmeforbrug væsentligt, og derudover i etablering af vedvarende energi til eget forbrug, som f.eks. vores solcellepark i Faxe. Det sker også ved at omdanne vores restprodukt fra bryggeprocessen til biogas, som vi herefter bruger i vores varmeforsyning, samt et mix af PPA og certifikatbaserede løsninger.

Traditionelt har Royal Unibrew haft et tæt samarbejde med vores leverandører om innovation og optimeringer. Derigennem har vi blandt andet opnået væsentlige reduktioner i CO2 fra f.eks. pakkemateriale gennem designændringer, forenkling af materialevalg, forøgelse af mængden af genanvendt materiale og ikke mindst gennem substitution af fossile materialer til biobaserede materialer.

Nu sætter vi yderligere turbo på vores initiativer til at nedbringe CO2-udledninger fra bl.a. landbrug, transport og køl. Desuden accelererer vi vores indsatser i forhold til vand og biodiversitet mv. Således går vi fra at bede vores leverandører om data til også at etablere konkrete projekter, hvor vi sammen kan udvikle løsninger til nedbringelse af vores fælles miljø- og klimapåvirkning.

SBT-MÅL

Royal Unibrew har i tillæg til vores eksisterende klimamål forpligtet os igennem Science Based Target initiative (SBTi) til at reducere vores absolutte drivhusgasemissioner baseret på en baseline fra 2019:

  • Scope 1 og 2 med 60% i 2030, inkl. logistik.
  • Scope 3 med 50% inden 2030 (senere suppleret med særligt mål for FLAG).

OM ROYAL UNIBREW

Royal Unibrew er en førende regional drikkevarevirksomhed med stærke lokale brands i Norden, Baltikum, Holland, Italien, Frankrig og Canada. Derudover forhandles vores produkter i mere end 70 lande verden over. Vi tilbyder kvalitetsdrikkevarer inden for forskellige kategorier inklusive øl, maltbaserede drikke, læskedrikke og meget mere.

Vores forretning er baseret på lokale brands, både egne og internationale licensbrands som PepsiCo og Heineken. Vores mål er at være THE PREFFERED CHOICE for den lokale drikkevarepartner og skabe glæde og gode øjeblikke for vores forbrugere på en bæredygtig og sjov måde.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem