Ros er vigtigere end gaver

En vigtig del af kulturen i Carletti er at anerkende og fejre succeser. Én ting er måden, hvorpå ledelsen værdsætter medarbejderne – noget andet om fejring af succeser er en del af den enkelte medarbejders arbejdsgang. Begge dele udtryk for virksomhedens kultur. I Carletti er fejring af succeser ikke blot et ledelsesfokus, men noget der er opmærksomhed på på tværs af organisationen.

Tekst: KOMMID

I Carletti er fejring af succeser en selvfølge. Lederne af de forskellige teams i organisationen har ansvaret for at skabe resultater, og for at kunne nå de ambitiøse mål, der sættes, er virksomhedens holdning, at succeser skal fejres.

Carletti har 130 ansatte, 75 i produktionen og 55 i salg og administration. Dét, at produktionen er i huset, giver ifølge Katrine Tuelstrup mulighed for, at den positive stemning og stoltheden når hele vejen rundt i organisationen.

– Det er vigtigt, at alle medarbejdere er positive ambassadører for virksomheden. Hvis vi husker at rose og fortælle, hvor god en indsats medarbejderne yder, får vi også mere engagerede og dedikerede medarbejdere.

Ros løfter medarbejderne

Katrine Tuelstrup mener, at en opmærksom leder er en afgørende brik for at gøre de positive historier og fejring af succeser til en del af virksomhedskulturen.

– Vores adm. direktør Niels (Petersen, red.) fremlægger hvert kvartal regnskabstal og giver en beretning til alle medarbejdere. Han er god til at inddrage alle som en del af Carlettis succes, og til at rose medarbejderne for deres indsats.

Det er ikke nødvendigvis sådan, at medarbejderne bliver belønnet økonomisk, hvis noget er gået særligt godt. Men det bliver italesat. Medarbejderne får ros. Og det betyder rigtig meget, mener Katrine Tuelstrup.

– Jeg tror, at det, der bliver sagt, er vigtigere end det, der bliver givet. Niels er meget opmærksom på at rose og anerkende, og dét, der ofte bliver en indforståethed, husker han at sige højt. Det afføder stor respekt.

Ejerskab afføder engagement

I Carletti er det naturligt, at alle bidrager til udvikling af virksomheden.

– Folk fra lageret kommer ind, hvis de har en god idé. Alle er er velkomne til at byde ind. For at kunne skabe sådan en kultur, er det afgørende, at ledelsen har det som en prioritet at anerkende. Det er i den åbne kultur, man sparer, deler, udvikler og er engagerede, siger Katrine Tuelstrup.

Hun mener, at lederens personlighed er afgørende for, hvilken kultur der skabes i virksomheden. Men ligger det ikke til lederen at rose medarbejderne, kan det tillæres og en indførelse af nye procedurer kan med tiden gøre det mere naturligt.

Is og succeshistorier

Da Carletti kom på Facebook sidste år, blev alle medarbejdere informeret om, hvordan siden var tiltænkt og hvordan de ansvarlige gerne ville have, at medarbejderne agerede på siden. Da siden rundede 20.000 likes, blev Hjem-is bilen tilkaldt og alle medarbejdere inviteret på ”is og succeshistorier fra Facebook”.

Katrine Tuelstrup mener, at små tiltag som dét, kombineret med løbende anerkendelse og imødekommenhed over for ideer og initiativer, har enorm betydning for virksomhedens udvikling.

– Sammen skaber vi de bedste resultater. VI er holdet. Sådan skal hver eneste medarbejder i Carletti føle. Vejen dertil er anerkendelse, inddragelse og åbenhed, afslutter Katrine Tuelstrup.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem