Retvisende klimakommunikation om fødevarer

En række danske fødevarevirksomheder, offentlige myndigheder og interesseorganisationer er gået sammen for at give deres bud på retningslinjer og principper i rapporten ‘Retvisende klimakommunikation om fødevarer’, der skal sikre en klar klimakommunikation og være med til at modvirke greenwashing.

Vores fødevarer, og det system de er en del af, belaster klimaet og udgør op til 25-30% af den samlede klimabelastning. Der er derfor god grund til, at fødevarebranchen forsøger at reducere klimaaftrykket samt finde måder at hjælpe forbrugerne med at tage mere klimabevidste valg.

Retningslinjer for klar klimakommunikation
Klimakommunikation på et produkt medfører imidlertid en risiko for vildledning, hvis ikke kommunikationen er baseret på et sagligt og retvisende grundlag – og utroværdig kommunikation kan medføre kritik og resultere i faldende tillid fra forbrugerne og andre interessenter. 

Derfor har en konsulentgruppe taget initiativ til et projekt, der skal understøtte samt styrke landbrugets, fødevareindustriens og forbrugernes klimaindsats ved at fremme en retvisende kommunikation om fødevarers klimapåvirkning.

Projektet ”Retvisende klimakommunikation om fødevarer” er gennemført i et samarbejde mellem Holmbeck EcoConsult, Sall&Sall Rådgivning, Danmarks grønne tænketank CONCITO og FOOD BUSINESS. Den er udarbejdet på baggrund af både fødevarevirksomheder, detailhandel, myndigheder, vidensinstitutioner og interesseorganisationers input, herunder bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Arla, Coop, Danish Crown og Aarhus Universitet.

Projektet stiller skarpt på, hvordan klimaindsatser og -performance kan anprises samt formidles retvisende og troværdigt til kunder og forbrugere. Ligeledes hvorledes man på en sober måde kan anvende begreber, såsom ”klimaneutral”, ”klimareduceret”, ” CO2-reduceret”, ”klimavenligt” m.v.

MLDK anbefaler
I MLDK, anbefaler vi, at vores medlemmer anvender rapporten som rettesnor for, hvorledes klimakommunikation bør ske for at minimere risikoen for at blive anklaget for greenwashing. 

I begyndelsen af 2021 vil vi afholde et arrangement, hvor vi vil diskutere udfordringerne herved og muligvis også nogle af løsningerne ved at arbejde med klima og fødevarer.

Læs hele rapporten “Retvisende klimakommunikation om fødevarer” HER

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem