Reduceret fødevaremoms – Ja Tak

Hos Mærkevareleverandørerne er vi positive overfor forslaget om lavere moms på fødevarer.

Vi er det eneste af de 28 EU-lande, der ikke har en reduceret fødevaremoms.

Både når det gælder punktafgifter og moms, brandbeskatter vi i Danmark ”det daglig brød”. Det bør der gøres op med. Ser vi på momssatserne i nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med *(se liste), så har de en gennemsnitlig fødevaremoms på ca. 6%.

Når man vurderer muligheden for reduceret fødevaremoms, bør man også evaluere de forskellige punktafgifter, som er en stor belastning for danske fødevarevirksomheder. Mange punktafgifter tilfører store administrative omkostninger og bidrager med relativ lille provenu til statskassen.

Tanken om en differentieret moms for forskellige fødevarer tror vi ikke på. Det er for kompliceret, og vi vil ende med lange diskussioner om definitionen af ”sunde fødevarer”, – i øvrigt en definition, som er i konstant forandring.

I dag bruger danske husstande under 10% af deres rådighedsbeløb på fødevarer. Vi tror, at en reduceret fødevaremoms vil motivere forbrugerne til at øge fokus på kvalitet og derigennem også være lettere påvirkelig af generelle tiltag og oplysningskampagner om fødevaresundhed.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem