Reckitt: Vejen mod en renere, sundere verden

Vores bæredygtighedsambitioner for 2030 er en central del af vores forretning og støtter vores formål om at være med til at beskytte og skabe en renere, sundere verden – og vi er fast besluttede på at opnå dem.

Da vi i 2021 satte vores nye bæredygtighedsambitioner, ønskede vi at fastsætte ambitiøse mål, baseret på videnskabelig klimatænkning, i overensstemmelse med overgangen til en lavemissionsøkonomi og fremtidssikring af vores forretning. Vi fokuserer på at gøre vores del for at bekæmpe klimaforandringer, fra hvordan vi skaffer ingredienser og reducerer den energi, vi bruger, til hvordan vi designer vores produkter og emballage.

Produktudvikling er et nøgleaspekt for os, så vi har udviklet Sustainable Innovation Calculator, der gør os i stand til at træffe bedre informerede beslutninger ved at sammenligne indvirkningerne af nye produkter, især med fokus på CO2 samt andre bæredygtighedsaspekter som vand, plastik, emballage og ingredienser.

Derudover samarbejder vi for at fremme innovation og mere bæredygtige resultater i vores værdikæde.

For eksempel ser vi på måder at reducere vores distributionsudledninger på. Dette inkluderer samarbejde med distributionspartnere og forsøg med alternativ brændstof. Vi er forpligtede til at opfylde vores videnskabsbaserede mål og arbejder hen imod at blive netto-nul i 2040, med reduktioner både i vores egne operationer og på tværs af vores værdikæde.

Vi ønsker også at bidrage til at bekæmpe konsekvenserne af klimaforandringer for folks sundhed ved at beskytte og forbedre sundhed og hygiejne over hele verden. Dette ligger bag vores bestræbelser på at forbedre adgangen til vand i områder med vandmangel, og vores ambition med 2030 Water Positive Ambition.

HER ER ET UDPLUK AF DE MÅLSÆTNINGER, VI HAR OPNÅET:

Formålsdrevne brands – Sundere og mere bæredygtige produkter

  • 24.4% af nettoomsætning fra mere bæredygtige produkter (2021: 24,9%)
  • 2000 tons papirbaseret emballage sparer 2000 tons plastik om året og reducerer CO2-udledningen med 15% (beregnet med vores Sustainable Innovation Calculator).

En sundere planet – Bekæmpelse af klimaforandringer

  • 66% reduktion i absolutte drivhusgasemissioner (GHG) fra vores operationer siden 2015 (2021: 66%)
  • 100% vedvarende elektricitet på vores produktionssteder
  • Water + (Water Positive i vores fabrik i Hosur, Indien).

SBT-MÅL

Reckitt Benckiser forpligter sig til at reducere absolutte scope 1- og 2-udledninger af drivhusgasser med 65% inden 2030 fra et basisår i 2015*. Reckitt Benckiser forpligter sig til at reducere absolutte scope 3-udledninger af drivhusgasser med 50% inden 2030 fra et basisår i 2015. Reckitt Benckiser forpligter sig til at øge årlig indkøb af vedvarende elektricitet fra 5% i 2015 til 100% inden 2030.

*Målsætningsgrænsen inkluderer biogene udledninger og fjernelser fra bioenergiråvarer.

OM RECKITT (in English)

We’re a diverse, global family with more than 40 000 employees, working in 60+ countries over 6 continents, united by one passionate purpose: a cleaner, healthier world for all. We own, build and acquire high-quality, trusted brands within our category-focused global business units: hygiene, health and nutrition. Our 2030 Sustainability ambitions sit at the centre of our business and support our purpose to protect, heal and nurture in the relentless pursuit of a cleaner, healthier world and we´re determined to achieve them. Through research and development, science and partnership, we make products that people have loved and trusted for generations.

This is Reckitt.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem