Principles of Good Practice

Vores branche har brug for vækst. Vækst gennem fornyet fokus på innovation – ikke kun i forhold til nye produkter, men i lige så høj grad via vores samarbejde og fælles tilgang til markedet. Med et tættere samarbejde kan vi bedre og mere effektivt imødekomme forbrugernes ønsker og behov.

High Level Forum for a better functioning food supply chain, kommissionen, en række europæiske institutioner og flere medlemsstater har diskuteret de problemer, der er forbundet med samarbejde i branchen, og har udformet et sæt etiske spilleregler (Principles of Good Practice), der skal sikre konkurrence, tillid og kontinuitet i branchen. Elementer, som er afgørende for forretningsudvikling, innovation og bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Generelle principper:

 1. Forbrugerne: Samarbejdspartnerne skal altid have forbrugernes interesse for øje, ligesom de skal sikre maksimal effektivitet og optimering af ressourcer i forsyningskæden
 2. Aftalefrihed: Samarbejdspartnerne er uafhængige økonomiske enheder, der respekterer hinandens ret til at planlægge egen strategi og ledelsespolitik
 3. Fair Samhandel: Samarbejdspartnerne bør behandle hinanden ansvarligt i god tro og med professionel omhu

Specifikke principper:

 1. Skriftlige aftaler: Alle aftaler bør være skriftlige, ligesom de bør være tydelige og gennemsigtige og dække så mange relevante og forudsigelige elementer som muligt
 2. Forudsigelighed: Ændringer til de aftalte betingelser bør ikke forekomme, medmindre omstændighederne og forholdene er blevet aftalt på forhånd
 3. Overholdelse: Aftaler bør efterleves
 4. Information: Når information udveksles, skal det gøres i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen og andre relevante lovgivninger. Parterne skal sikre, at den leverede information er korrekt og ikke misvisende
 5. Fortrolighed: Fortrolige oplysninger skal respekteres, medmindre oplysningerne allerede er offentlige. Fortrolige oplysninger skal kun bruges til det tilsigtede formål
 6. Ansvar og risiko: Alle samarbejdspartnere i forsyningskæden tager ansvar for egne driftsmæssige risici
 7. Rimelige krav: En samarbejdspartner må ikke anvende trusler eller deslige for at opnå en uberettiget fordel eller påføre modparten uberettigede omkostninger

Mærkevareleverandørerne tilslutter sig disse principper, og vil arbejde aktivt for dansk tilslutning og implementering.

NB! Ovenstående er en oversættelse Mærkevareleverandørerne har foretaget – se den originale version her

 • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem