Principles of Good Practice – dansk oversættelse.

Principles of Good Practice

Vores branche har brug for vækst. Vækst gennem fornyet fokus på innovation – ikke kun i forhold til nye produkter, men i lige så høj grad via vores samarbejde og fælles tilgang til markedet. Kun gennem et tæt samarbejde kan vi adressere nogle af branchens store udfordringer.
”Principles of Good Practice” er en række etiske spilleregler, der kan skabe de rette rammer for et styrket forbrugerfokuseret samarbejde. Principperne skal sikre fair konkurrence, tillid og kontinuitet i branchen, da disse elementer er afgørende for forretningsudvikling, innovation og bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Tillid og samarbejde er afgørende faktorer, når branchespecifikke udfordringer skal løses. Eksempler på dette er “On Shelf Availability” – at sikre produkterne er tilgængelig, når forbrugerne ønsker at købe – med andre ord reducere udsolgt situationer. Det er fortsat en stor udfordring. En udfordring der kun kan løses omkostningseffektiv, hvis man ser på den samlede forsyningskæde.
Et andet eksempel er Madspild. Også her er det afgørende, at parterne arbejder sammen, så man sikrer “problemet” ikke blot flyttes til et andet sted i forsyningskæden.

Tilslutning:

Principles of Good Practice har opnået fuld støtte fra de Europæiske brancheorganisationer. Ligeledes støttes principperne af EU kommissionen, som har meddelt, at såfremt branchen ikke indgår i en frivillig ordning, vil der komme lovgivning på området. Tilslutning til principperne er i fuld gang, og således har en række internationale leverandører nu via underskrift af Letter of Intent tilsluttet sig principperne. Ligeledes har en række Europæiske detaillister tilsluttet sig principperne. Denne proces er også påbegyndt i Danmark.

Forankring:

Principperne gør det ikke alene – forankring af principperne er afgørende for, at de bliver implementeret. Derfor har de Europæiske organisationer udarbejdet et framework, der skal sikre implementering og forankring af principperne.
MLDK vil gennem vort internationale samarbejde sikre medlemmerne adgang til den nødvendige træning, implementeringsværktøjer og seminarer, så de effektivt kan implementere principperne i egen virksomhed. Ligeledes vil vi gennem dialog med detaillisterne i DK arbejde for branchetilslutning til principperne. I den forbindelse glæder vi os også over Coops tilslutning til principperne tilbage i efteråret 2012.

Vi vil løbende holde vore medlemmer opdateret og involveret i processen.

Vedlagt finder I følgende materiale:

Dansk oversættelse af Principperne
Dansk oversættelse af Framework for implementering
Interview med EU kommissær Anne Maria Corazza Bild vedr. Principles of Good Practice.

Med venlig hilsen
Niels, CEO, Mærkevareleverandørerne

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem