Overlever tilbudsavisen?

Effekten af traditionel markedsføring er aftagende og giver anledning til at spørge, om tilbudsaviser snart er en saga blot? Den 12. januar 2012 holdt Berlingske Business konference på CBS for at se nærmere på værdien af tilbudsaviser. Fire indlæg og en paneldebat satte tingene i perspektiv.

Skaber tilbudsaviserne værdi? – lektor Claus Juul Varnes og ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen

Med udgangspunkt i en stor analyse af udfordringer og muligheder med markedsføring i detailhandlen kastede de to lektorer en række undersøgelsesresultater på banen. De så nærmere på procedurerne for tilskud, viste hvordan industrien oplever virkningen af tilbudsaviser, gav indblik i forbrugernes ageren i forhold til tilbudsaviser og kastede lys over konverteringsrater for tilbudsaviserne.

Læs mere om undersøgelsen på side 31


Forbrugernes adfærd – Henrik Stender-Rasmussen, adm. direktør i GfK

Med colaen som eksempel fik vi i dette oplæg indblik i forbrugertrends og indkøbsvaner i dagligvarebranchen og blev mindet om, at de, der får succes, er de, der gør det nemt for forbrugeren. De, der løser et behov ved at gøre det nemt, billigt, sundt mv.

Samtidig kunne Henrik Stender-Rasmussen fortælle om krisens følgevirkninger i forhold til forbrug. Han konkluderede, at tilbudsaviserne har fået større betydning end tidligere, da den giver forbrugeren mulighed for at spare penge, og dét er kærkomment. Især er aldersgrupperne 30-40 år og 50-60 år modtagelige for tilbudsaviser.

Dog pegede Henrik Stender-Rasmussen også på, at mulighederne i tilbudsaviserne ikke udnyttes godt nok, fordi der ikke forbrugersegmenteres, fordi kæderne ikke tør skille sig ud i forhold til hinanden, fordi der kun konkurreres på pris og fordi planlægning af, hvad der er på tilbud hvornår, langt fra er planlagt godt nok. Han mener, at mange penge går tabt ved at sænke priserne på visse varer, da kunderne ville købe dem alligevel.

Konklusionen på Henrik Stender-Rasmussens oplæg var, at tilbudsaviserne  har stor effekt lige nu, men at fremtiden hedder web og mobil, så det er den vej, vi er nødt til at bevæge os.

Tilbudsaviser, ja tak – Carsten Hansen, direktør i Føtex

Uden kunder, ingen forretning. Sådan lagde Carsten Hansen ud. Han påpegede, at alt, hvad Føtex laver, er rettet mod kunderne – for uden dem har de ingen eksistens. Vil forbrugerne have tilbudsaviser, giver han dem det. Og dét mener han er hele omdrejningspunktet i diskussionen om tilbudsaviserne eksistensberettigelse. At de overlever, så længe forbrugerne efterspørger dem. Hvis forbrugerne på et tidspunkt vil have noget andet, vil vi se, at oplag, mængde, størrelse osv. automatisk reduceres.

Desuden mener Carsten Hansen, at tilbudsaviserne har nået toppen og lige så stille vil erstattes af noget andet – men at de lige nu efterspørges af kunden, fordi krisen har affødt et ønske om og behov for at gå på tilbudsjagt.

Tilbudsaviser, tja – Niels Jensen, direktør Mærkevareleverandørerne

”Selv om Mærkevareleverandørerne har mange konkurrencehensyn at tage, har vi en holdning til tilbudsavisernes værdi”, sagde Niels Jensen i sit oplæg.

Han påpegede, at leverandørernes udfordring er, at det såkaldte alternativ ikke findes endnu. Leverandørerne er på jagt efter det medie, som forbrugeren vil tage lige så godt imod som tilbudsavisen, men lige nu er tilbudsavisen det bedste medie fra leverandør over kæde til forbruger. Når alternativet kommer – uden tvivl med hjælp fra nye medier – er tilbudsavisernes dage talte. Men indtil da er vi nødt til at være med, for tilbudsavisen er en del af forretningsmodellen i branchen, og den er ikke sådan lige at ændre.

Paneldebat

Med Mona Juul, adm. direktør i Envision, Rasmus Kjeldahl, direktør i Forbrugerrådet, Philip Hahn-Petersen fra Reklamer Ja Tak og Mads Dahl Andersen, adm. direktør i FK Distribution i panelet var der langt op til livlig diskussion fra hver sin kant.

Og bølgerne gik hurtigt højt.

Først blev tilbudsaviser set i lyset af ja tak-ordningen, hvor den grundlæggende uenighed om denne ordning prægede paneldeltagernes udtalelser. Dog var de alle enige om, at fremtiden vil se noget anderledes ud end nu. Nogle tror, formatet dør, mens andre blot mener, det vil tage en anden form. Hvornår det sker, er de heller ikke enige om – på den ene side mener de, at der max går et par år, mens den anden side mener, der nemt går 10 år, før vi har noget nyt.

I forlængelse af diskussion om fordele og ulemper ved ja tak-ordningen diskuterede panelet, hvorvidt tilbudsaviserne skaber priskonkurrence, om alternativet til tilbudsaviser er værre eller bedre, hvor forbrugeren står i hele denne diskussion af tilbudsavisens overlevelse og de konkurrencevilkår, der styrer magtbalancen i branchen.

To ting var panelet enige om i debatten: 1) De ville være rige, hvis de havde svaret på tilbudsavisens afløser og 2) Det er forbrugeren, der styrer slagets gang.

Bragt i DLF magasinet #1 2012

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem