JDE: Optimering af kaffe og te mod en bedre fremtid

Varemærker som Gevalia, L’OR og Pickwick er velkendte navne inden for kaffe- og teverdenen. Bag disse elskede varemærker står Jacobs Douwe Egbert Peets (JDE Peet´s) dedikeret til at sikre, at hver enkel tår har betydning.

På tværs af kloden, bliver der nydt flere milliarder kopper af kaffe og te hver eneste dag. JDE Peet’s’ Common Grounds-program indkapsler vores ambition om at have en positiv indvirkning på mennesker, vores planet og fremtiden for kaffe og te. Vi handler bevidst for at sikre, at hver enkelt kop bidrager til en bedre fremtid. Drevet af vores kærlighed for kaffe og te, arbejder vi for et inkluderende og regenerativt økosystem hele vejen fra kaffebønder til forbruger. Common Grounds-programmet består af tre søjler: Responsible Sourcing, Minimising Footprint og Connecting People.

Som verdens største rendyrkede kaffevirksomhed har JDE Peet’s et betydeligt ansvar overfor vores planet, vores samfund og den kaffe og te, vi producerer. For at demonstrere vores engagement, tilsluttede vi os i 2021 Science Based Targets-initiativet (SBTi), hvor vi satte 2020 som vores benchmark. Vi sigter mod at reducere vores scope 1 og 2 udledninger med 25% og vores scope 3 udledninger med 12,5% i 2030, baseret på 2020-baselinen.

Når vi undersøger årsagen til vores udledninger, ser vi, at størstedelen af vores scope 1 og 2 udledninger kommer fra vores risterier, hvorimod indkøbet af grønne kaffebønner er den primære kilde for scope 3. Af denne grund, arbejder vi aktivt for at mindske disse udledninger, hvor vi fokuserer på overgangen til vedvarende energikilder og sigter efter at indkøbe 100% af vores kaffe via vores Responsible Sourcing-program.

På de nordiske fabrikker, beliggende i Gävle (Sverige) og Bergen (Norge), har vi gjort en betydelig indsats for at reducere scope 1 og 2 udledningerne:

  • I Gävle har vi opnået status som CO2-neutralt risteri (verificeret af SGS i overensstemmelse med PAS 2060) ved at implementere løsninger som brug af vandkraft samt udnyttelse af lokalt produceret fjernvarme og -køling. Vi har reduceret de totale produktionsudledninger med 99,5% fra 2020 til 2023. De resterende 0,5% bliver kompenseret for at opnå fuldstændig reduktion.
  • I Bergen kører vores risteri 100% på vandkraft. Derudover har vi implementeret principperne for cirkulær økonomi ved at omdanne vores organiske affald til fiskefoder via larveproduktion.

For at nedbringe scope 3 udledningerne, arbejder vi, blandt andre tiltag, mod at indkøbe 100% af vores kaffe og te gennem vores Responsible Sourcing-program. Vi støtter mindre kaffebønder på deres rejse mod bæredygtige metoder gennem vores initiativer for kaffebønder og tredjepartsverifikation. Samtidig anerkender vi indsatsen hos de større kaffebønder gennem certificering. Responsible Sourcing bidrager til at mindske udledningerne, der er forbundet med dyrkningen af kaffe og te og styrker kaffebøndernes modstandsdygtighed ved at forbedre deres landbrugspraksisser via klimasmarte metoder såsom skygge-træer blandt andre tiltag. I Norden er al vores kaffe og te 100% indkøbt gennem vores Responsible Sourcing-program, hvilket bidrager til vores globale målsætning om at opnå 100% ansvarligt indkøbt kaffe i 2025, samtidig med at det bidrager til at mindske kulstofudledningerne fra de grønne kaffebønner.

SBT-MÅL

Vi følger vores fremskridt nøje og deler resultaterne af det foregående år i vores årsopgørelse. Ved udgangen af 2022 var status som følger:

  • Scope 1 og scope 2: -15% sammenholdt med 2020 baselinen.
  • Scope 3: -1% sammenholdt med 2020 baselinen.

OM JDE

JDE Peet’s er verdens førende rendyrkede kaffe og te-virksomhed og serverer cirka 4.200 kopper kaffe eller te pr. sekund. JDE Peet’s er til stede i mere end 100 markeder med en portefølje på over 50 varemærker, herunder Gevalia, Karat, Café Noir, Pickwick, Friele, Senseo og L’OR. I 2022 genererede JDE Peet’s en samlet omsætning på 8,2 milliarder euro og havde mere end 20.000 ansatte på globalt plan.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem