Opmærksomheden på konkurrenceretslig compliance skal skærpes

Der skal være effektiv konkurrence i dagligvarehandlen. Det bidrager til en fair samhandel for alle parter og til, at vi har en tillidsfuld branche, som er til gavn for alle. Et notat fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens viser, at der er et forbedringspotentiale, som vi som branche bør arbejde målrettet med.

En effektiv branche med fair samhandelsvilkår er til gavn for både forbrugere, samfund og marked. Derfor opfordrer vi også til, at både leverandører og dagligvarekæder skærper deres opmærksomhed på konkurrencereglerne, når de indgår i dialog med hinanden om aftaler, priser og andre forretningsbetingelser.

Vedhæftet finder I en artikel udarbejdet af HORTEN, som omhandler konkurrencemyndighedernes praksis og problemstillinger i samhandlen på dagligvaremarkedet. Som virksomhed skal du blandt andet være opmærksom på, at kommunikation og samhandel ikke medfører koordinering og udveksling af oplysninger mellem detailkæderne eller, at leverandøren får indflydelse på eller ansvar for detailpriserne gennem samarbejdet.

Artiklen bør i høj grad give anledning til, at leverandører og detailkæder hver især tager sine samhandelsaftaler op til revision og overvejer, om der er bestemmelser i aftalerne, som direkte eller indirekte kan opfordre eller give incitament til en uhensigtsmæssig praksis, som bryder med konkurrencereglerne.

Læs hele HORTENS artikel her.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem