Nyt om MLDK´s CSR-netværk

Vi har nu fået gang i vores CSR-netværk igen, hvor første møde i det nye netværk blev afholdt den 26. oktober. Glædeligvis er der så stor tilmelding til netværket, at vi har besluttet at opdele netværket i to parallelle CSR-netværk.

Opdelingen har den positive sidegevinst, at der dermed er nogle få ledige pladser, hvis der skulle være medlemsvirksomheder, der har lyst til at deltage i CSR-netværket. Hvis man ønsker at deltage, så send en mail til Anna på ak@mldk.org, så kommer du på listen og modtager en invitation til næste møde.

De næste møder er under forberedelse, men forventes afholdt i slutningen af januar 2023 eller begyndelsen af februar.

Tema for næste møde er endnu ikke fastsat, men foranlediget af diskussioner på netværksmødet, blev der den 11. november afholdt et webinar, hvor Kammeradvokaten, ved advokat Line Berg Madsen, gav en grundig update på den kommende ESG- lovgivning, som vil få betydning for mange virksomheder i de kommende år.

Netværkene vil beskæftige sige sig bredt med CSR-relaterede emner, men udover en generel update på, hvad der er sket inden for CSR-området siden sidste møde, er det deltagerne selv, der står for indholdet på møderne – så det er muligt at få indflydelse på valg af emner.

Spørgsmål til CSR-netværkene kan rettes til Mogens Werge på mw@mldk.org.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem