Ny EU-emballageforordning

Der arbejdes i EU på en ny emballageforordning, som afløsning for det nuværende emballagedirektiv. 

Baggrunden er, at reguleringen af emballager er forskellig i de enkelte medlemsstater, og det skaber hindringer for det indre marked. En forordning har, i modsætning til et direktiv, direkte retsvirkning i den enkelte medlemsstat.

Formål med forordningen er at harmonisere og bidrage til et velfungerende indre marked og samtidig forebygge samt reducere de negative virkninger af emballage og emballageaffald på miljøet samt borgernes sundhed.

Der arbejdes hen mod en hurtig vedtagelse af forordningen, og det er ambitionen, at den kan vedtages inden det kommende EU-parlamentsvalg i foråret 2024.
I det fremlagte forslag til forordning hedder det at, alle emballager skal være designet til genanvendelse inden 2030 samt, at der skal ske en udfasningen af en række af unødige/undgåelig emballager fx engangsemballage til mindre end 1,5 kg frisk frugt og grøntsager, single use hotel miniature emballage eller plastemballage, der bruges til at gruppere varer, der sælges i fx dåser eller müslibarer

Der varsles også krav om, at emballagens vægt og volumen skal minimeres under hensyntagen til emballagens sikkerhed og funktionalitet – mens marketinghensyn ikke vil være acceptabelt som forklaring på brug af uhensigtsmæssig emballage. 

Fra 1. januar 2030 foreslås det, at plastdelen i emballage skal indeholde en vis minimumsmængde af genanvendt plast – genvundet fra post consumer plastaffald.

De grænser, der nævnes i forslaget til forordning, er:

  1. 30 % for fødevareemballage fremstillet af PET
  2. 10 % for fødevareemballage fremstillet af andre plastmaterialer end PET
  3. 30 % for engangsplastikflasker til drikkevarer;
  4. 35 % for andre emballager end dem, der er nævnt ovenfor

Fra 1. januar 2040 øges disse krav yderligere.

Selvom forordningen endnu ikke er vedtaget og kan blive ændret, så er retningen tydelig og vil medføre betydelige krav til emballageanvendelsen for dagligvareproducenterne.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem