Ny Away From Home segmenteringsmodel skal sikre fælles sprog

En af Mærkevareleverandørernes strategiske prioriteter er at sikre medlemmerne adgang til slutbrugeren/forbrugeren. Et af de nyeste tiltag i den prioritering er at sikre et fælles sprog, og derfor har Mærkevareleverandørerne lanceret en segmenteringsmodel, der med ni segmenteringskategorier opdeler branchen. Modellen tager afsæt i en række danske og udenlandske segmenteringsmodeller, som er tilpasset ud fra interviews med Mærkevareleverandørernes medlemmer.

AFH segmenteringsmodellen:

Tanken er, at der i den enkelte virksomhed kan arbejdes med underkategorier, hvis det anses som en nødvendighed, men at de ni overordnede segmenteringskategorier ligger fast, så de danner fundament for et fælles sprog i branchen.

Store gevinster

En fælles segmenteringsmodel danner grobund for mere målrettede og effektive indsatser i forhold til blandt andet salg, marketing og produktudvikling.

Branchen har ikke tidligere arbejdet med en fælles model, så det er et vigtigt skridt mod tættere og mere effektivt samarbejde på tværs af branchen.
– Vores medlemmer arbejder alle med segmentering på et eller andet plan, men det er meget forskelligt, i hvilken grad og hvordan kategoriseringerne er, siger Birthe Schrøder, AFH markedschef i Mærkevareleverandørerne.

Ressource- og procesforenkling

Målet er, at den fælles AFH segmenteringsmodel skærper kommunikationen, giver nye redskaber til salgsindsatsen og generelt fører til et fælles sprog, der vil gøre mange processer på tværs af samarbejder i branchen betydeligt nemmere.
– AFH segmenteringsmodellen giver et fælles udgangspunkt, danner en fælles forståelse og skærper opmærksomheden omkring attraktive og profitable kundesegmenter, siger Birthe Schrøder.

Der kan givetvis være en indkøringsfase af den nye model, men hun mener, at den er det værd ift. de fremtidige betydeligt mere effektive processer, den fælles model vil give.
– Ikke mindst når det gælder go-to-market-strategier, er der virkelig meget at hente med den fælles AFH segmenteringsmodel, påpeger Birthe Schrøder.

En brik i puslespillet

Segmenteringsmodellen er første spadestik til Mærkevareleverandørernes slutbrugerstrategi 2017. I august og september afholdt Mærkevareleverandørerne et par workshops med fokus på drivers til at nå slutbrugerne, som tog udgangspunkt i AFH segmenteringsmodellen. Her fik deltagerne indsigt i slutbrugernes valg- og beslutningskriterier i indkøbsprocessen, og hvilke drivers de fremadrettet kan arbejde med for at nå kunderne.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem