Nordic Sugar: Grøn omstilling i historisk sukkerproduktion

Den ikoniske Dansukkerpose står på hylderne i næsten alle danske hjem. Sukkeret bliver fremstillet af Nordic Sugar på to fabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster, som i mere end 150 år har været garant for sukker til danskerne og eksport.

I alt bliver det til 400.000 tons sukker om året, som udvindes af roer fra ca. 650 roedyrkere på Lolland- Falster og Sydsjælland. Nordic Sugar vil i de kommende år gennemgå en omfattende grøn omstilling, som skal bringe virksomheden i mål med betydelige CO2-reduktioner frem mod 2030.

AMBITIØSE KLIMAMÅL

Nordic Sugar arbejder indgående med bæredygtighed og ambitiøse, målbare klimamål – bl.a. med afsæt i virksomhedens Go Green-plan, som i fem faser frem mod 2030 indeholder målsætninger om konvertering til biogas og væsentlige energieffektiviseringer. De to sukkerfabrikker har siden 1990 reduceret CO2-udledningen med 60% ved at effektivisere sit energiforbrug. Ved at udskifte olie med gas vil CO2-reduktionerne kunne blive mindst 70% – og potentielt endnu mere end det.

SUKKER KRÆVER ENERGI – KONSTANT OG RIGELIGT AF DEN

Fremstilling af ca. 400.000 tons sukker årligt kræver enorme mængder energi. Produktionen kører i døgndrift under roesæsonen fra september til midten af januar, og i denne periode er der behov for stabile energikilder uden risiko for udsving. I dag bruger Nordic Sugar primært olie, men et skifte til energikilder, der udleder mindre, og ultimativt er CO2e-neutrale, er en afgørende forudsætning for, at virksomheden kan realisere sin klimaambition. Og her er gas fortsat den eneste reelle løsning. Derfor har det stor betydning for Nordic Sugars produktion, når den nye gasledning til Lolland-Falster åbnes i 2024.

Gasledningen vil kunne nedsætte den årlige udledning fra de to sukkerfabrikker med 1/3 CO2e udover den allerede opnåede reduktion.

LOKALPRODUCERET BIOGAS SOM ENERGIKILDE

Det er Nordic Sugars mål at kunne fremstille fremtidens sukker på lokalproduceret biogas fra roepulp. Der er et kæmpe uudnyttet biogaspotentiale på Lolland-Falster, og med gasledningen, vil den lokale biogasproduktion kunne komme ind på det danske gasnet og både sikre klimavenlig sukkerproduktion samt bidrage til at gøre hele Danmarks gasforsyning mere grøn og stabil.

Den nye gasledning gør Lolland-Falster mere attraktiv for investeringer fra både danske og udenlandske virksomheder – fx inden for fødevareerhvervet – der er energiintensive og efterspørger CO2e-reducerende og grønne energiløsninger.

SBT-MÅL

Nordzucker AG forpligter sig til at reducere de absolutte scope 1- og 2-drivhusgasemissioner med 50,4% inden 2030 i forhold til basisåret 2018.* Nordzucker AG forpligter sig også til at reducere drivhusgasemissioner i scope 3 fra købte varer og tjenester, brændstof- og energirelaterede emissioner, forretningsrejser, medarbejderpendling, forarbejdning af solgte produkter og behandling af solgte produkter efter endt levetid med 30%.

*Målet omfatter emissioner og optag fra landrelaterede biobrændstoffer.

OM NORDIC SUGAR

  • Har siden hhv. 1882 og 1884 produceret sukker i Nakskov og Nykøbing Falster.
  • Har i dag knap 500 ansatte og skaber flere tusinde følgejobs.
  • Har siden 2009 været en del af Nordzucker-koncernen.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem