NGO´er og fødevareindustri giver mad-hjælp til udsatte

Dansk Folkehjælp, Stop Spild Af Mad, Spotmarket.dk, Mærkevareleverandørerne og Dansk Cater vil hver uge uddele op til 500-1000 kilo overskudsmad/dagligvarer til 50 trængende og udsatte familier, som til daglig må klare sig for 50-100 kr. til mad. Projektet startes op den 3. marts i Odense og er, gennem Dansk DLF, støttet af nogle af de største leverandører af dagligvarer. Forhåbningen er at MADOVERSKUD bliver landets største indsats mod madspild.

MADOVERSKUD er den første del af en landsdækkende indsats, der sigter mod at komme omfattende madspild til livs. Samtidig bliver der givet en hånd til dem, der har svært ved at få deres madbudget til at slå til.

MADOVERSKUD skal sikre, at én af samfundets største og mest udsatte grupper, nemlig enlige forsørgere på overførelsesindkomst, får mere og bedre mad på bordet. Initiativtagerne bag  håber initiativet det bliver det største varige tiltag med overskudsmad rettet mod netop denne gruppe.

Dansk Folkehjælp, Stop Spild Af Mad og Spotmarket.dk står bag initiativet og gennemfører det i samarbejde med Dansk Cater og Mærkevareleverandørerne, der repræsenterer nogle af de største leverandører af dagligvarer i Danmark.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, udtaler: ”Vi er i Dansk Folkehjælp særligt glade for dette initiativ, fordi vi på denne måde kan hjælpe rigtig mange fattige familier med overskudsmad, som ellers havde udsigt til at blive destrueret uden gavn for nogen. Projektet er enestående, fordi det har gode muligheder for at afbøde den madunderskud, som målgruppen lever med i deres dagligdag, og fordi projektet har landsdækkende potentiale. Når vi i samarbejde dette mål, samtidig med at vi bekæmper spild af mad og gavner miljøet, gør det blot initiativet endnu mere bæredygtigt. Dansk Folkehjælp møder dagligt fattige familier igennem vores sociale arbejde, hvor vi ved hvor stor en forskel denne håndsrækning vil have for deres økonomi og levevilkår. Det er helt almindeligt for fattige familier at skulle leve dagligt på et meget lille madbudget. Det er en stor udfordring, og mere umuligt bliver denne jo længere tid, man har været på eksempelvis kontanthjælp.”

Initiativet søsættes i første omgang i Odense som et pilotprojekt 3. marts 2017, men vil såfremt det viser sig bæredygtigt hurtigt kunne rulles ud flere områder af Danmark. Dansk Folkehjælp venter, at der i den periode vil blive uddelt 2-4 tons mad/måned til 50 familier i Odense, som har svært ved at få deres mad- og husholdningsbudget til at hænge sammen.

Hvis initiativet i Odense bliver en succes, er det hensigten at etablere uddelingssteder i hver af de fem regioner med to uddelingssteder i hver.

To supersygehuse eller 13,5 miliarder kroner
I Danmark smides der årligt 700.000 tons mad ud, som kunne være spist. Værdien af den spildte mad løber hvert år op i ca. 13,5 mia. kr., hvad der svarer til opførelsen af to supersygehuse.

En dansker spiser i gennemsnit 1 ton mad om året, så 700.000 tons spildt mad vil sådan cirka kunne brødføde alle indbyggere i Aarhus, Aalborg og Odense.

Madspildet dækker over flere forhold. Meget mad bliver smidt ud, når sidste udløbsdato nærmer sig, eller hvis emballagen går i stykker. Op til 25 pct. af spildet sker i industrien og maden bliver destrueret, før den overhovedet når forbrugerne.

Initiativtager til projektet og Direktør i Spotmarket A/S, Michael Svendsen, siger: ”Vi møder stor interesse fra industrien for at donere restpartier og overskudsproduktion til gavnlige formål, samtidig med at udsatte danskere ønsker at modtage. Derfor tilbyder vi på vores digitale markedsplads spotmarket.dk, at alle producenter og grossister kan levere fødevarer og andre dagligvarer som donation til projektet. Leverandørerne efterspørger en let og smidig måde at donere på. Samarbejdet med Stop Spild Af Mad og Dansk Folkehjælp, skal sikre at overskudspartierne fordeles effektivt, og når helt frem til de trængte familier. Projektet yder et seriøst bidrag til bekæmpelse af madfattigdom, og tilbyder industrien en mulighed for at bruge Spotmarket.dk, til at skabe nytteværdi med overskudsvarer.”

MADOVERSKUD er blevet muligt, fordi myndighederne har givet afkald på afgifter, når man forærer mad og dagligvarer til velgørenhed. Desuden sparer leverandørerne udgifter til destruktionen af varerne. På enkelte varer er der dog stadig afgifter.

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen.

Se www.madoverskud.dk for yderligere info.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem