Nestlé: Regenerativt landbrug skal bidrage til grøn omstilling

Klimaforandringer er en af samfundets største udfordringer. Det er også en af de største risici for vores virksomheds fremtid. At løse det kræver, at vi alle handler med stor hastighed. Som verdens største fødevare- og drikkevarevirksomhed har vi størrelsen, skalaen og rækkevidden til at påvirke andre og inspirere kollektiv handling.

Vi vil halvere Nestlés drivhusgasemissioner inden 2030 og opnå netto nul udledning inden 2050 – selvom vores forretning fortsætter med at vokse. Arbejdet bag dette er detaljeret, grundigt og kompliceret.

Det kræver, at vi undersøger, ikke kun vores operationer, men også hver af vores produkter for at se, hvordan vi kan gøre dem bedre for planeten. Og da de fleste af vores emissioner forekommer uden for vores egne fire vægge, skal vi samarbejde med vores leverandører og hjælpe dem med at forbedre deres produktionsprocesser. Vi har brug for handling fra regeringer og reguleringsmyndigheder for at skabe klare og fair regler, for at virksomheder kan gøre fremskridt. Men Nestlé skal først gå foran med et godt eksempel.

Udledninger fra vores direkte operationer, kendt som scope 1 og scope 2, udgjorde kun 5% af vores drivhusgasemissioner. Langt størstedelen af vores drivhusgasemissioner (95%) stammer fra aktiviteter i vores forsyningskæde (scope 3). Vores udvikling hen mod netto nul udledning vil blive målt i forhold til vores drivhusgasemissioner fra 2018.

Vi beregnede denne baseline og definerede vores CO2-aftryk i samarbejde med South Pole, en ekstern konsulent. I fastsættelsen af vores mål har vi fulgt kriterierne fra initiativet for videnskabsbaserede mål (SBTi). De giver en klart defineret vej for at kombinere fremtidssikret vækst med reduktioner i drivhusgasemissioner. Da vores scope 3-emissioner udgør 95% af vores fodaftryk, tager vi fat på mere end 80% af disse. SBTi godkendte vores mål i november 2020. Disse data udgør vores udgangspunkt.

Vores forpligtelse til netto nul inden 2050 inkluderer SBTi-godkendte mål på kort sigt om en reduktion på 50% af vores årlige netto drivhusgasemissioner inden 2030 i forhold til baselinjen fra 2018. Det betyder, at vores tiltag vil hjælpe med at reducere vores årlige nettoemissioner fra 91,9 til 46,2 millioner tons CO2-ækvivalenter mellem 2018 og 2030. Vores Klima roadmap viser, at næsten to tredjedele af vores drivhusgasemissioner stammer fra landbrug, så det er afgørende at tackle disse emissioner.

En af de mest vigtige ting, vi gør, er at introducere konceptet om regenerativt landbrug – et initiativ med utroligt potentiale for at hjælpe med at tackle klimaforandringer, samtidig med at det støtter samfund og beskytter, bevarer og genskaber naturressourcer.

  • 20% af vores vigtige ingredienser vil blive indhentet gennem metoder inden for regenerativt landbrug inden 2025.
  • 50% af vores vigtige ingredienser vil blive indhentet gennem metoder inden for regenerativt landbrug inden 2030 (anslået 14 millioner ton) støtte på rejsen i samarbejdet med både vores kunder og leverandører.

SBT-MÅL

Nestlé har forpligtet sig til Science Based Targets-initiativet. Ud fra vores 2018 udgangspunkt skal vi have nået en reduktion på 20% emissionsudledning allerede i 2025, en reduktion på 50% i 2030, og i 2050 skal vi opnå netto nul udledning. Vores klimaregnskab baserer sig således på deciderede reduktioner. Vi må altså ikke indregne klimakreditter i klimaregnskabet.

OM NESTLE

Nestlé er verdens største fødevarevirksomhed, som er til stede i 187 lande og beskæftiger 308.000 medarbejdere. Nestlé har en global årlig omsætning på cirka 580 milliarder danske kroner. Virksomheden investerer mere end 50 milliarder kroner i bæredygtighedsinitiativer inden 2030 og mere end 11 milliarder kroner årligt i fødevareforskning. Nestlés portefølje omfatter mere end 2000 globale mærker som NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, After Eight, Purina Petfood, NAN, Cheerios og KitKat.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem