MLDKs Commercial Committee

Som medlem af MLDK Mærkevareleverandørerne ved du måske, at foreningen har en ’Commercial Committee’, men du ved måske ikke helt, hvad denne komité egentlig laver? Vi synes, det er vigtigt at synliggøre vores komités store indsats, og derfor får du her i artiklen et lille indblik i, hvilket rolle Commercial Committee spiller for foreningen og dig som medlem.

Commercial Committee består af udvalgte repræsentanter fra jer medlemsvirksomheder. Komitéen spiller en væsentlig rolle, når foreningens handlingsplan skal eksekveres, og holdninger skal formes, og derfor mødes gruppen også 4. gange årligt. Her samles de for blandt andet at initiere og gennemføre projekter, som understøtter foreningens overordnede strategi, og som skal være med til at gøre MLDK Mærkevareleverandørerne til en synlig brancheforening blandt både medlemmer, politikere og andre brancherelevante aktører på den nationale og internationale scene.

Vigtige emner på agendaen

Et af de emner Commercial Committee lige nu arbejder særlig meget på er naturligvis Unfair Trading Practice, og hvilke tiltag vi som forening og leverandører kan gøre for at adresse dette emne og bidrage til handling på området. Blandt andet er komiteen ved at se nærmere på det nye EU-direktivforslag, og om direktivet er tilstrækkeligt dækkende. Eksempelvis fremstiller direktivet, at nogle praksisser er forbudte med mindre, der er aftalt andet mellem den enkelte leverandør og kæde. Det være sig blandt andet af praksisser som, at en leverandør betaler for køberens markedsføring af fødevarer, eller hvorvidt en køber kan kræve betaling fra en leverandør som betingelse for oplagring, udstilling mv. Commercial Committee drøfter disse elementer grundigt, og deres forslag medtages på foreningens kommende bestyrelsesmøde, så vi har nogle klare holdninger omkring dette, som tager afsæt i jer leverandøres ønsker og behov. 

I forlængelse af det øgede fokus på Unfair Trading Practice, har Commercial Committee også særlig meget fokus på hele problematikken omkring detailhandlens såkaldte ’dual role’, da de i visse situationer både optræder som kunde og konkurrent. I den forbindelse arbejder komiteen på at fremsætte nogle tiltag for MLDK, som skal adressere og italesætte denne udfordring i branchen, men også sætte den på den politiske agenda.

Ovenstående er blot nogle af de emner, som Commercial Committee arbejder på, og de skaber stor værdi for både foreningen, branchen og jer enkelte medlemsvirksomheder. Derfor vil vi også gerne benytte lejligheden til at sige tak for jeres store indsats.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem