MLDK Mærkevareleverandørerne og Dagrofa går sammen i projekt om nylanceringer

Allerede tilbage i 2017 startede vi sammen med Dagrofa og udvalgte leverandører et projekt omkring nylanceringer, som vi fortsat arbejder intensivt på. Formålet med projektet er at få udarbejdet en enkelt og gennemskuelig vejledning, der skal fremme kvaliteten i dialogen mellem leverandører og kæder, når det gælder lanceringer af nye produkter. Blandt andet i forhold til, hvilke forventninger, der er rimelig at stille til hinanden ved forskellige lanceringstyper.

Det indeholder vejledningen

Vejledningen er endnu ikke endelig, men nedenstående punkter er allerede drøftet og indarbejdet i vejledningen.

  • Karakteristika for hvad lanceringen bidrager med
  • Målepunkter i forhold til forretning og shopperadfærd
  • Leverandørindsatser
  • Klæde- og butiksindsatser
  • Opfølgning og evaluering

Status på projektet

Dagrofa ønskede sidste år at udskyde færdiggørelse og teststart af projektet til foråret 2018. Vi har nu afholdt genstartsmøde, og inden længe afholdes endnu et møde med alle involverede parter, hvor Dagrofa blandt ønsker at drøfte, hvorvidt vejledningen skal omfatte mere, end den gør på nuværende tidspunkt. Resultatet af projektet vil I høre mere om i efteråret, så hold øje med både vores hjemmeside og nyhedsbrev!

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem