MLDK-lønanalyse afrapporteret med største antal deltagere nogensinde

I samarbejde med FactiCom, er MLDK’s lønanalyse netop færdiggjort og udsendt til de deltagende medlemmer.

Sidste år slog MLDK’s lønanalyse sin rekord med 38 deltagende medlemsvirksomheder. I år har hele 48 medlemmer deltaget – altså en stigning på ca. 25% i deltagende medlemmer. Mere markant er stigningen i antal medarbejdere, som indgår i lønanalysen. Denne er steget fra 1.019 til 1.652 – en stigning på godt 60%.

Vi havde i år lavet én primær ændring i setuppet – nemlig at vi udsendte spørgeskemaet op til sommerferien frem for hen på efteråret. Undersøgelsen er relativt omfangsrig at udfylde, og manglende tid og mulighed for at planlægge arbejdet med indrapporteringen, viste sig sidste år at være en barriere for de deltagende medlemmer. 

Med udsendelsen op til sommerperioden og en god tidsfrist til medio september (med ekstra udsættelse, for at få så mange som muligt med) synes det at have imødekommet behovet. Da de fleste medlemmer har lønjusteringer i foråret, har timingen ligeledes gjort, at de sidste ændringer i lønforhold dækkes. 

Vi fortsætter analysen på samme måde næste år og har som ambition, at halvdelen af alle MLDK-medlemmer deltager.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem