Miljøgraduerede gebyrer i producentansvaret

Omkostningerne i producentansvaret skal bæres af producenterne i form af miljøgraduerede gebyrer.

De miljøgraduerede bidrag er en økonomisk struktur, som skal sikre øget incitament hos virksomheder til at producere emballager, som er genanvendelige og/eller genbrugelige. MLDK er inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe under Miljøministeriet, der skal foreslå en struktur for de miljøgraduerede bidrag. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang fremlægge en forslag til strukturen i de miljøgraduerede bidrag.

Det forventes, at den samlede omkostning til producenterne vil være mellem 2 og 3 milliarder, og for den enkelte producent viser vores beregninger omkostninger svarende til mellem 1 og 2 % af nettoomsætningen.

Det er derfor helt afgørende, hvordan de miljøgraduerede bidrag bliver sammensat. MLDK’s tilgang til arbejdet er, at bidragene skal afspejle, at det skal lønne sig, hvis man som producent har miljøoptimeret sine emballager. Og det er netop principperne for denne miljøgraduering, der diskuteres i arbejdsgruppen. Det vil sige, at der skal fastlægges principper for, hvorvidt anvendelsen af eksempelvis recirkulerede materialer skal udløse et mindre bidrag, men også om dette princip skal gælde for plast eller om også eksempelvis glas, metal og fiberbaserede emballager skal pålægges et mindre bidrag, hvis der er et vist indhold af recirkulerede materialer. Af andre principper der skal diskuteres er, om emballager der er sammensat af flere materialer, skal pålægges et ekstra højt bidrag. Bidraget kan derved afspejle, hvis emballager er svære at genanvende eller at adskille. Ligeledes diskuteres om emballager, der er vanskelige at tømme, og derfor kan indeholde rester af indholdet, også skal have et ekstra højt bidrag.

Der er således en lang række spørgsmål og principper, der skal fastlægges, før de miljøgraduerede bidrag kan fastsættes og lægges til grund for de gebyrer, som den enkelte producent skal betale for at få sine emballager behandlet og genanvendt under producentansvaret.

Det eneste, der nok med stor sikkerhed kan siges i dag, er at gebyrerne vil blive vægtbaserede, og at brugen af monomaterialer – altså eksempelvis ren PE, PP, PS eller PET vil udløse de mindste gebyrer.

MLDK opfordrer vores medlemsvirksomheder til at gennemgå sin emballageanvendelse og vurdere, om der en hensigtsmæssig emballageanvendelse, eller om der kan bruges mindre materiale og måske et monomateriale, og man derved kan slippe billigere for at få sine emballager genanvendt.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem