MARS: Vejen til Net-Zero

Kapløbet om at reducere verdens drivhusgasser-emissioner handler ikke længere om løfter, men om resultater.

I 2018 toppede udledningen af Mars Incorporated’s drivhusgasser og siden er de reduceret med absolutte 8%, målt i forhold til 2015, der er baseline. Reduktionen er sket på på tværs af hele værdikæden, og omfatter scope 1, 2 og 3 emissioner. Fra bondens landbrug til hyggeaften i sofaen, aftensmaden på middagsbordet og kæledyrets madskål. Fra forsyningskæden til supermarkedet, og fra hjemmet til dyrelægens klinik. Alt er inkluderet. I samme periode er Mars’ foretning vækstet 60%.

Mars er lykkedes med at afkoble forretningens vækst fra udledningen af drivhusgasser, og nu accelereres rejsen yderligere med en investering på 1 milliard dollars over de kommende tre år.

”Vores globale Net-Zero Roadmap viser, at det både er finansielt rentabelt, og konkret muligt at skabe ændringer med den eksisterende videnskab og teknologi”,

udtaler Nina Hald, General Manager, Mars Danmark.

Strategien er nedfældet i et open source-dokument – et Net-Zero Roadmap, der skal inspirere andre virksomhedsledere til at tage samme rejse. ”Vi vil fortsætte med at lytte, og vi vil fortsætte med at lære, for ingen er perfekte, og vi har brug for at hjælpe hinanden, hvis vi vil levere relle, absolutte fremskridt på tværs af hele værdikæden og nå vores delmål hvert femte år,” siger Nina Hald.

Den detaljerede handlingsplan viser, hvordan konfekture og kæledyrsfoder- og service-virksomheden vil reducere udledningen af drivhusgasser med 50% inden 2030 – og sigte mod at blive klimaneutral i 2050.

 • Overgangen til 100% vedvarende energi – hos fabrikker, kontorer, veterinærklinikker, landmændene – i måden råvarer sources på, og hele vejen ud til slutkunderne.
 • Redesigne forsyningskæder for at stoppe skovrydning – ved at øge gennemsigtigheden og sporbarheden af ingredienser som kakao, soja og oksekød.
 • Udvide klimasmart landbrug – ved at samarbejde med landmænd om regenerativt landbrug, optimere indkøb og skifte til vedvarende energi.
 • Forbedre opskrifter – ved at udvikle nye ingredienser med lavere klimaaftryk.
 • Optimere logistik – og den type transport Mars er afhængig af og de anvendte energikilder til fx elkøretøjer eller potentiel grøn brint.
 • Forankre ansvaret i virksomheden – herunder som aktionærmål, i variable aflønningsplaner for ledende medarbejdere, i investeringsplaner, i fusions- og opkøbsstrategi osv.
 • Udfordre 20.000 leverandører til at handle – til at udregne deres eget drivhusgasser-aftryk og sætte deres egne science-based targets.

SBT-MÅL

Et ambitiøst mål er at vækste forretningen og samtidig reducere udledningen af drivhusgasser-emissioner i hele værdikæden. Mars har fremlagt en detaljeret handlingsplan, der viser, hvordan de vil opnå dette, mens de halverer udledningen i 2030 og bliver klimaneutrale i 2050. Ønsket er at hjælpe andre virksomheder med at opnå det samme.

Fem grundlæggende elementer, som videnskaben peger på, at enhver handlingsplan bør indeholde, hvis den skal levere reel forandring:

 1. Kortlæg og omfat alle emissioner i hele værdikæden
 2. Prioritér resultater over løfter
 3. Mål fremskridt med konkrete milepæle
 4. Træf beslutninger i dag, der giver genlyd i morgen
 5. Anvend CO2-kreditter af høj kvalitet til det, der ikke kan fjernes.

OM MARS

Mars er en global familieejet virksomhed. Det giver os friheden til at tænke i generationer og ikke i kvartaler. Vores Net Zero strategi bakkes op af en investering på 1 mia. dollars over de kommende tre år. Sammen med vores +140.000 medarbejdere i 80 lande, tror vi på, at den verden vi ønsker i morgen, starter med hvordan vi driver forretning i dag.

Mars Incorporated står bag mærker som M&M’s, Snickers, Twix, DOLMIO, KIND, Pedigree, Whiskas, Royal Canin mfl. samt services til kæledyr og dyreklinikker, -hospitaler og forskningsfaciliteter, AniCura, Bainfield og VCA.

 • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem