Målet er høj kvalitet uden spild

Arla er involveret i flere madspildsprojekter og samarbejder både med forbrugere og kunder om at reducere madspildet.

Tekst: KOMMID

Reduktion af madspild indgår som en konkret del af Arlas miljøstrategi. Siden 2011 har Arla arbejdet med en 2020 målsætning, der sætter ind over for miljø- og klimaindsatser gennem hele værdikæden. Lige fra mælkeproducenten over produktion, transport, emballage og madspild.

– For at få størst effekt sætter vi ind fra producent til forbruger. Vi tager ansvar for vores fødevareproduktion og har et mål om at levere højkvalitet uden spild. Nul spild er en del af vores 2020 miljøstrategi, hvor vi blandt andet har som mål at have reduceret madspild med 50%. Det kræver, at vi sætter bredt ind på flere områder. Derfor har vi gang i forskellige kampagner og projekter, fortæller Maja Møller Senior Manager for Stakeholder Relations & CSR i Arla.

Forbrugerne har svarene

Arla deltager blandt andet i et stort madspildsprojekt med Dansk Supermarked og AP Grønt, som skal belyse, hvordan madspild kan reduceres gennem hele værdikæden.

– Projektet har til formål at sikre et bedre flow, så madspildet kan reduceres i alle grene. Det er stadig i analysefasen, og der er blandt andet gennemført fokusgrupper med forbrugerne for at finde frem til de 10 største syndere, når det gælder madspild, siger Maja Møller

Dét at stille forskellige løsninger til rådighed for kunderne, som gør det nemmere at undgå madspild, er en vigtig del af Arlas strategi.

– Vi forsøger hele tiden at komme med små tips til, hvordan en rest kan bruges i madlavningen eller hvordan opskrifter og madplaner kan bidrage til mere præcise indkøb.

Emballage er et andet område, hvor Arla har sat ekstraordinært ind de seneste år.

– Vi har givet udvalgte emballager et servicetjek. For eksempel har vores yoghurter fået ny åbning, så topemballagen kan trækkes af, og de kan tømmes helt. Det er blevet rigtig positivt modtaget af forbrugerne, siger Maja Møller.

Ikke mere snak

Generelt synes hun, at der i Danmark er mange initiativer til at reducere madspild, men at konkrete målsætninger også er nødvendige.

– Vi skal lære og hele tiden blive bedre. Men nu har vi talt meget, og nu er det tid til at handle på det, siger hun.

Dialog med kunderne afgørende

Arla her en regel om at producere til ordre ikke til overskud. Sker det, at de overproducerer eller at produkter skades, donerer de det blandt andet til Fødevarebanken. Men ifølge Jens Baand Larsen, Costumer Sales Director i Arla, er en tæt dialog med kunderne afgørende for at sikre et optimalt vareflow og dermed mindre madspild.

– Vi er en af de fødevarevirksomheder i Danmark, der har flest aktiviteter med kunderne og dét, sammenholdt med at vores varer har kort holdbarhed, betyder, at vi har en stor opgave med at lave præcise forecasts.

Det er svært at ramme præcist, både fordi der er mange faktorer, der spiller ind på forbrugernes købssituationer, fordi kæderne efterhånden er så store, at der er meget store forecasts i spil, og fordi erfaringer med at lave forecasts varierer fra kunde til kunde.

– Især når der skal forecastes til kampagner, er det vigtigt, at dem, kæderne har til det, har stor erfaring, ellers går det typisk galt, siger Jens Baand Larsen og erkender, at det er svært at kigge i krystalkuglen og forudsige forbrugernes køb.

– Antallet eller størrelsen af kampagner, om vi er tæt på den første, om der lige er kommet børnepenge, om solen skinner – der er alle mulige facetter i spil, når vi skal forudsige, hvad og hvor meget, vi sælger.

Det præcise vareflow

Da Arla er så stor en leverandør, har de dog den fordel, at de ved svigtende kampagnesalg og dermed mindre aftag end planlagt fra kædernes side ofte har mulighed for hurtigt at tilpasse produktionen eller sælge overskydende varer i det normale vareflow. Hvis der alligevel opstår en overskudsproduktion sælges varerne typisk til reduceret pris til kæder og butikker, som laver særlige tilbud til gavn for alle.

Jens Baand Larsen fortæller, at vareflowet er noget, Arla konstant har fokus på.

– Det er meget vigtigt at have den rigtige varestrøm hele tiden. Vi har 99,7% leveringssikkerhed, så vores kunder får dét, de har bestilt. Men vi udfordrer også kunderne på, om de har skudt rigtigt med de forecasts, de giver. Vi har stor erfaring med at styre og sikre præcise forecasts og kan bidrage til det virkelighedsnære billede. Vi er nødt til fortsat at udvikle samarbejdet, konkluderer han.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem