Mærkevareleverandørernes Logistikkonference – erfaringer og evalueringer

I starten af oktober var 80 logistikinteresserede Mærkevareleverandørernes medlemmer samlet på Hotel Storebælt til Mærkevareleverandørerne Logistikkonference 2015. Her blev de dagen igennem præsenteret for en bred vifte af emner, alle med logistik som omdrejningspunkt.

Tekst: KOMMID

Dagens indlæg var sammensat i et mix af teori og praksis. Udover indlæg fra Coop, Dansk Supermarked og FoodService Danmark, kom en række konsulenthuse med teoretiske perspektiver på logistiske udfordringer. De praktiske erfaringer fra virkelighedens verden kom på banen i form af en række medlemmers beretninger om logistiske udfordringer og løsninger. Inden Selina Juul rundede dagen af med et indspark om, hvordan logistik og madspild hænger sammen, havde Mærkevareleverandørerne et par indlægsholdere på, som præsenterede nogle af Mærkevareleverandørernes nyeste tiltag på logistikområdet. Dagen blev styret af logistikdirektør Jørgen Skaarup, som med fast hånd holdt tråd i forløbet.

Mærkevareleverandørerne Logistik Scorecards – nu kører vi

Inden konferencen var Mærkevareleverandørernes medlemmer blevet introduceret for Mærkevareleverandørerne Logistik Scorecards, hvor det er muligt at måle sig selv på bestemte KPI’er i forhold til andre. Ved kvartalsmæssig anonym indmelding af egne data, får man adgang til et dashboard, hvor man kan benchmarke sig ift andre. På konferencen fik medlemmerne yderligere indsigt i konceptet og udbyttet af at være med.

– Vi håber, at det resulterer i endnu flere tilmeldte, for jo flere der er med, desto mere detaljerede kan oversigterne jo blive, siger Lars Danielsen, markedschef i Mærkevareleverandørerne.

Flere kommercielle med næste år

40 forskellige medlemsvirksomheder deltog i konferencen. Primært logistik og supply chain-folk. Mærkevareleverandørerne håber, at der fremover også vil være flere kommercielle folk på deltagerlisten.

– I betragtning af, hvordan logistikområdet fylder mere og inddrager flere funktioner i organisationen, regner vi med, at vi på næste års konference også vil se flere kommercielle folk på deltagerlisten, siger Lars Danielsen.

Særdeles gode evalueringer

Dagen forløb over al forventning og tilbagemeldingerne er generelt særdeles positive.

– Deltagernes tilbagemeldinger giver indlægsholderne en score på mellem 4,2-4,8, hvor topscoren er 5, så det ligger ret pænt, siger Lars Danielsen.

Han forklarer, hvordan især kundernes indlæg og de praktiske indlæg scorede rigtig højt i evalueringen. Det skal dog ikke forstås som, de eksterne teoretiske indlæg var uinteressante – tværtimod finder deltagernes dem særdeles brugbare. Det vigtige her er, at ramme plet med et emne, som interesserer bredden.

– Evalueringerne viser tydeligt, at kombinationen af de praktiske eksempler og de teoretiske perspektiver er det, medlemmerne helst vil have. Fremtidsperspektiver, der kan kaste lys over, hvad der vil møde dem i tiden, der kommer, er særdeles velkomne.

Vær med næste år

Har du på en eller anden måde berøring med logistikområdet og de udfordringer der findes her? Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 12. oktober 2016, hvor næste Mærkevareleverandørerne Logistikkonference afholdes.

Det siger deltagerne:

Claus Loft, Divisionsdirektør i Kohberg:

Mærkevareleverandørerne Logistikkonferencen 2015 var veltilrettelagt med et yderst relevant indhold. Jeg havde set frem til at dele en dag med ”ligesindede supply chain folk”, og det var rart at opleve, hvordan vi alle er i samme båd og slås med de samme udfordringer – både internt og eksternt – og ikke mindst rart at få input til at løse disse udfordringer.

Der var en fin balance mellem teori og praksis. Noget af det, jeg fik mest ud af, var at høre vores store kunder Dansk Supermarked og Coop beskrive deres forventninger til leverandørsamarbejdet. Samtidig fik jeg opfyldt mit behov for et frisk pust udefra i form at teoretiske indlæg.

Skal jeg ønske noget af næste års logistikkonference må det være at få endnu flere kundeindlæg samt cases fra virksomheder, der er lykkes med at løse specifikke udfordringer. Et konkret emne på næste års konference kunne være ”egen distribution vs. grossist” eller en case fra det virkelige liv om POS-data direkte til leverandøren.

Det var første gang jeg var med i år, men med stor sandsynlighed ikke sidste.

Jacob Vesterdorf, Supply Chain Manager, Danish Crown Danmark:

Jeg havde meldt mig til Mærkevareleverandørerne Logistikkonference 2015 for at få opdateret viden om detailhandlens strategi på logistikområdet og samtidig få faglig inspiration. Mine forventninger blev i høj grad indfriet, for arrangementet var super relevant.

Indlæggene fra Dansk Supermarked og Gartner toppede min hitliste. Indsigten i ønskerne fra handlen var særdeles værdifulde i forhold til at kunne bidrage med relevante input i det fælles arbejde med at optimere forsyningskæderne. Endnu flere indlæg fra detailhandlen ville være et plus, og også gerne mere fra FoodService-delen for den sags skyld. Udover input fra kunderne, fandt jeg inspirationen fra ”Hverdagens Helte” rigtig spændende.

Danish Crown deltager helt sikkert i konferencen igen næste år. Der kunne det være interessant, at der kom et tema om FoodService – setup, udfordringer, ønsker og krav til leverandører osv. Alternativt kunne det være spændende med et indlæg fra en transportør eller en 3. parts logistikudbyder.

Jannik Friis Hansen, Customer Service Manager, Aqua d’or mineral water:

Min deltagelse på Mærkevareleverandørerne Logistikkonference 2015 var min debut med et Mærkevareleverandørerne arrangement, så jeg mødte op med et åbent sind og primært en forventning om at få en masse anvendelige input fra vores store detail- og grossistkunder. Det blev et særdeles positivt første arrangement, hvor der var en god bredde på emner og foredragsholdere. Muligheden for at stille spørgsmål efter hvert indlæg og den deraf følgende korte debat fungerede rigtig godt.

Modellen med 100% foredrag ila. dagen, frem for at skulle sidde i netværksudveksling halvdelen af dagen, passede mig rigtig godt. Jeg fik alligevel skabt flere nye kontakter i løbet af dagen.

Noget af det mest interessante var synspunkterne fra de store detail- og grossistkæder. Hvilke forventninger de har til os som leverandør og hvor deres fokus ligger i 2016. På fremtidige logistikkonferencer mener jeg, der bør være flest mulige detail- og grossistkæder på som indlægsholdere, for det giver virkelig værdifuld indsigt og god mulighed for debat. Er der overvægt af disse på næste års program, vil jeg helt sikkert være at finde på deltagerlisten.

Anders Rasmussen, Logistics Manager, Colgate-Palmolive:

Som medlem af Mærkevareleverandørernes logistikudvalg var jeg selvfølgelig med på DLF Logistikkonference 2015. Men i år var anderledes end vores tidligere deltagelse i Logistikkonferencen, for i år brugte vi i Colgate-Palmolive dagen som en teamdag, hvor vi var et par håndfulde af sted. Det gav os mulighed for efterfølgende at diskutere indlæg og emner, og bruge dem i arbejdet med de udfordringer, vi møder i dagligdagen.

I det hele taget gav dagen relevante og opdaterede input til, hvad der sker på logistikområdet og hvordan man tackler visse udfordringer.

Programmet var rigtig godt, og indlæggene var interessante – især kundeindlæggene har vi efterfølgende kunne bruge. På fremtidige konferencer kunne det være interessant at høre mere om trends og tendenser inden for området, hvad der sker i handlen og måske indblik i, hvad der sker i udlandet.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem