Mærkevareleverandørernes CSR-pris

INDSTIL DIN VIRKSOMHED: CSR-prisen gives til en mærkevareleverandør, der har markeret sig inden for bæredygtighed gennem lancering af et produkt, ny emballage, produktionsløsning eller anden ydelse, der viser nye veje til at reducere miljø- og klimabelastningen inden for dagligvarer. Herunder også madspild.

CSR-prisen kan også gives til en leverandør, der på en nytænkende måde, forholder sig aktivt til forbrugernes sundhed. Eksemplerne her er ikke udtømmende. Det er også vigtigt at notere, at et mindre – men effektfuldt initiativ, kan blive nomineret til prisen.

Ved nomineringen lægges der vægt på forskellige forhold – herunder til eksempel nytænkning og inspiration for andre, realiseret eller forventet effekt såvel som kommunikation til kunder og forbrugere.  

Forløb

Senest onsdag d. 18. maj skal du indsende en motivation for, hvorfor jeres CSR-initiativ skal nomineres. Det skal noteres, at din indstilling ikke efterprøves af juryen. Det er dog muligt at juryen kan have opfølgende spørgsmål. Vinderen af Mærkevareleverandørernes CSR-pris ved, at man kan tåle et eftersyn fra en NGO eller en kritisk journalist. 

Senest fredag d. 20. maj får I at vide, om I er blevet nomineret. En jury vil nominere tre produkter, løsninger eller projekter. De nominerede bliver alle præsenteret under det store brancheevent på MLDK Årstræf den 9. juni på Crowne Plaza, hvor der også vil være deltagere fra kundesiden.

Materiale til visning på brancheeventet skal være MLDK i hænde senest tirsdag d. 7. juni. De tre nominerede skal aflevere et materiale, der kan vises på storskærm, være selvkørende og i øvrigt afspejle den motivering, man er blevet indstillet på grundlag af. Hvorvidt formatet er håndholdt video, optaget tale, PP med eller uden speak eller noget fjerde er op til de nominerede selv. Uafhængig af format, så må visningen maksimalt vare 120 sekunder (2 minutter).

Den 9. juni på MLDK’s Årstræf findes vinderen. En afstemning blandt deltagere på dagen afgør vinderen, der offentliggøres under festmiddagen om aftenen.

Tidsplan

  • 18. maj: Deadline for indstilling
  • 20. maj: De nominerede kontaktes
  • 7. juni: Deadline for indlevering af materiale til visning på MLDK Årstræf
  • 9. juni: Vinderen findes.

Kriterier

CSR-initiativer kan være meget forskellige og kan derfor også være vanskelige at sætte ind i en fast skabelon – hvorfor der heller ikke er nogen. Indstiller I et CSR-initiativ, så har I sikkert en god fornemmelse for, hvordan initiativet skal beskrives og hvilke gode begrundelser der er for at jeres initiativ skal nomineres. Beskrivelse i tekst må maksimalt modsvare en A4-side og kan sikkert skrives kortere. Der er mulighed for at uploade op til 5 understøttende billeder. 

Juryens kriterier er beskrevet som retningsgivende under omtalen af prisen i introen.

NB! Den tekst I indsender anvendes kun af juryen til brug for nominering og behøver derfor ikke at have journalistisk kvalitet.

Sådan indstiller du din virksomhed (senest 18. maj)

Du kan indstille din virksomhed ved at udfylde en kort online formular HER.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem