Mærkevareleverandørerne Survey omkring betalingsbetingelser på dagligvaremarkedet

Konklusioner fra Mærkevareleverandørernes medlemssurvey omkring betalingsbetingelser på dagligvaremarkedet.

  • Gennemsnitlig kredittider er LANGT fra de 120 dage der i dagspressen har været italesat som markedsstandard – heldigvis.
  • MEN udviklingen i de kredittider leverandører bliver presset til at acceptere, som en konsekvens af ubalancen i samhandelsforholdet, er stærkt bekymrende. Ikke mindst når man tager loven om nye betalingsfristen i betragtning. En lov der med max kredittider skulle styrke muligheder investeringer i vækst og innovation.
  • Gennemsnitlig kredittider er øget med 22% fra 2012 – 2016, det vil sige fra før ny lov om betalingsfristen trådte i kraft til i dag. Denne udvikling bekræfter den uballance der er i det danske dagligvaremarked.
  • Når vi opdeler Mærkevareleverandørernes medlemmer i 3 nogenlunde lige store grupper omsætningsmæssigt – “lille” – “mellem” – “stor”, så viser det tydeligt, at de mindste leverandører bliver presset til det yderste. Således er de mindste leverandører i forhandlingen om betalingsfrist, presset til at acceptere betalingsfristen der er 50% længere end de største leverandører.
  • De gennemsnitlige kredittider er øget med 22%, og skabt af kraftig vækst i kredittider for alle leverandørgrupper (størrelse). Dog er gruppen “mellem”  leverandører, dem der har måtte acceptere den største stigning i kredittider + 30% fra før til efter ny lovgivning.

Vi har tidligere set omtale af betalingsfristen der skulle tilgodese små leverandører. Vores undersøgelse blandt Mærkevareleverandørernes medlemmer viser tydeligt, at små leverandører med en omsætning under 100mio, er under ekstremt pres og må acceptere længste kredittider.

Mærkevareleverandørernes medlemssurvey viser klart, hvad ubalancen og Unfair Trading Practice har af betydning for centrale emner som betalingsfrister på dagligvaremarkedet. Det kan endvidere konstateres, at Ny lov om Betalingsfrister ikke har haft den ønskede virkning.

Resultatet af denne analyse vil indgå i Mærkevareleverandørernes videre arbejde til bekæmpelse af Unfair Trading Practice.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem