Mærkevareleverandørerne mener: Forbrugerne skal nås i fællesskab

Hvordan kan vi på bedst mulig vis samarbejde med handlen? Sammen nå forbrugerne, der jo er vores fælles omdrejningspunkt. Hvilke ønsker fremsætter handlen? Og er det nogle, vi kan og bør imødekomme – eller giver de urimelige udfordringer for os leverandørerne? Hvad skal der til, for at vi sammen kan komme tættere på den forbruger, det hele handler om?

Tekst: KOMMID

Noget af det, vi er enige om er, at forbrugerne er omdrejningspunktet for alt, vi foretager os. Efterkommer vi forbrugernes ønsker og behov, belønnes vi i form af opbakning og køb. Men hvordan når vi forbrugerne? Hvad er det, de vil have? Og hvordan?

Vi mener, at forbrugerne skal have langt flere valgmuligheder, end det i dag er tilfældet. Når produkterne findes, hvorfor skal forbrugerne så ikke selv afgøre, om det har deres interesse eller ej? Hvorfor skal handlen afgøre, hvilke valgmuligheder forbrugerne skal have ved at være gatekeepers og dømme ude eller inde. Vi bør i langt højere grad lytte til forbrugerne og give dem lov at vælge frit.

Tilbyd et bredere sortiment

Det betyder blandt andet, at sortimentet bør være langt større. Heldigvis har handlen fået øjnene op for dette, og vi anerkender virkelig, at de nu åbner op for behovet for et alsidigt sortiment. Vi mener, dét er en af måderne at nå forbrugerne på.

Vi håber, at der for alles vedkommende er tale om reelt at ville udvide sortimentet og ikke blot erstatte én type varer med en anden. Flere har ytret ønske om flere lokale varer på hylderne, og det er vi bestemt positive overfor, men det skal ikke være på bekostning af andre varer. Og hvad ER lokale varer i det hele taget? Vil det give begrænsninger for leverandører, som måske kunne udvide til landsdækkende eller globalt salg? Der er mange ting i spil i hele dette setup, men vi glæder os til at samarbejde med handlen om det.

Lige vilkår for alle

Principles of Good Practice er blevet til for at sikre rammebetingelser for de små, så der er fair og lige adgang til markedet for alle. Dét at der nu inviteres flere lokale og dermed også mindre virksomheder til handlen, styrker behovet for rammebetingelserne. Principles of Good Practice er vigtigere end aldrig før, og vi arbejder fortsat på fair vilkår for alle.

Fra discount til bredde

En af de styrende tendenser de seneste år har været discount – i alle grene har discountprincipperne været bærende. Vi tror på, at tiden nu er inde til i stedet (eller i hvert fald også) at rette blikket mod det brede sortiment. Hvor forbrugerne selv vælger, hvad de vil have ud fra et bredt og alsidigt sortiment.

Vi spår, at hvis ikke offline retailere tager det brede sortiment til sig, vil online slå endnu hurtigere og stærkere igennem, end det ellers bliver tilfældet. Et kig på Amazon Fresh viser et varesortiment på 24.000 varenumre, mens danske online supermarkeder har under en tredjedel. Amazon Freshs enorme vareudvalg afspejler netop, at de lader forbrugerne vælge, hvad de vil have.

Mærkevareleverandørerne tror på, at fremtidens forbrugere kræver et bredt og alsidigt sortiment – hvad enten det er offline eller online. Og det må være vores topprioritet at efterkomme de ønsker og behov, forbrugerne måtte have.

Artiklen er oprindeligt udgivet i e-magasinet Growth through Innovation #2, 2014

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem