Mærkevareleverandørerne Innovations Score Board

For at tage temperaturen på innovationskraften i branchen gennemførte Mærkevareleverandørerne i samarbejde med KROONS først på året en undersøgelse blandt beslutningstagere hos leverandører og handel. Omkring 500 deltog i undersøgelsen. Vi har samlet de vigtigste pointer her.

Tekst: KOMMID

Formålet med undersøgelsen var at kortlægge branchens innovationspotentiale og løfte niveauet, at skabe en fælles forståelse af begrebet innovation, at give konkrete anbefalinger i forhold til udviklingsmuligheder og at tilvejebringe et fælles målepunkt, der kan følges over tid. Fem kerneområder er bærende for undersøgelsens struktur: innovations-selvtillid, -barrierer, -processer, -kultur og –trends.

Vi skal være mere innovative

Begge parter er enige om, at de skal være mere innovative. Undersøgelsen viser et stort ønske om nytænkning i branchen. Forslagene til forandring er at se på interne barrierer, processer og kulturer. Begge parter er klar over, at der er nogle interne ting, der med fordel kan kigges efter i sømmene. Hverken handel og leverandører mener, at forbrugerne ser branchen som innovativ.

Tiden bliver undskyldningen

Manglende tid er ikke overraskende den gennemgående forklaring på manglende innovationsinitiativer. Driften tager fokus fra nytænkning, og der kan ikke findes tid til at optimere de processer, som måske i sidste ende ville frigive tid. Udover mangel på tid nævnes barrierer som manglende værktøjer, forældede processer og utilstrækkelig intern kommunikation. Samtidig peger parterne fingre af hinanden. Leverandørerne klager over handlens afvisning på grund af manglende hyldeplads og økonomi, mens handlen påpeger, at leverandørerne ikke er gode nok til at tilføre nyt til markedet.

Branchens og verdens bedste

I undersøgelsen har de to parter givet deres bud på, hvad der karakteriserer en innovativ virksomhed og givet deres egen virksomhed score på samme parametre. På samtlige parametre er der et stort GAB. Sammenligner man med verdens mest innovative virksomheder, er forskellen endnu større. Nogle af de felter, begge parter mener, de kan forbedre, er forholdene i organisationen, medarbejderforholdene og muligheden for inspiration og networking udenfor virksomheden. Begge parter er klar over, at en optimering af interne processer og systemer vil være til gavn. Især prioriteringsprocesser ses som et godt sted at starte.

Fremtidens fokus

Sidst i undersøgelsen peger parterne på de områder, de mener, er mest relevante at arbejde med de næste tre år. Fødevaresikkerhed, kvalitet, sundhed, Big Data og sociale medier er de trends, der scorer højest. Handlen ser ud til at have større fokus på madspild end leverandørerne. Hos begge parter er der nye distributionskoncepter, selvscanning og home-delivery, der har mindst fokus de kommende tre år.

Artiklen er oprindeligt udgivet i e-magasinet Growth through Innovation #1 i forbindelse med Mærkevareleverandørernes Årstræf 2014

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem