Mærkevareleverandørerne Årstræf 2016 – dagen derpå…

Mere end 375 deltagere var i går mødt op til Mærkevareleverandørernes Årstræf 2016, for at få faglige input, updates på brancherelevante emner og gode muligheder for at netværke og tanke op på den sociale del af arbejdet.

Mærkevareleverandørernes medlemmer mødtes til frokost over en sandwich og fortsatte med en gennemgang af det forgangne år og Mærkevareleverandørernes nuværende og fremadrettede nøgleprioriterer – herunder de fem strategiske prioriteter, der er bærende for Mærkevareleverandørernes fokus. Efter generalforsamling og indlæg fra Føtex’ spritnye kædedirektør Thor Jørgensen, begyndte årstræffets gæster at tjekke ind.

Googles særlige tankesæt

Første indlægsholder til det åbne arrangement var Mathias Tao Agger Linnemann, Industry Manager i Google, hvis arbejdsområde er strategiske partnerskaber.

Som repræsentant for et af verdens stærkeste brands gav han indblik i, hvordan Google arbejder med at udvikle og fastholde deres unikke position i markedet. Først og fremmest kom han ind på, at den sunde skepsis for det umulige er afgørende.
– Vores hjerner tænker lineært, men teknologien udvikler sig eksponentielt og fordobles hele tiden. Det skal vi lære af og solen er altså kun liiiige stået op, når vi taler teknologi, påpegede han.

Herefter kom han ind på de perfekte forudsætning for disruption ved at beskrive, hvordan forskellige opdagelser og opfindelser har afløst andre – og stille spørgsmålstegn ved, hvor mange af efterkommerne til den ene klarede sig i den næstes tid. Forbrugerne interesserede sig ikke for, hvordan deres udfordring blev løst, bare den blev løst.

Virksomheder, der kan bidrage med denne forstyrrelse reducerer altså forbrugernes friktion. Og dem, der ikke har fokus på at gøre det nemt for forbrugerne, klarer sig ikke. Netflix og Uber er  eksempler på nogle, der gør deres varer lettilgængelige, mens Kodak netop er faldet bagud, fordi de ikke fulgte med udviklingen.

I dagligvarehandlen er der ifølge også Mathias Tao Agger Linnemann også enorme mængder friktion – som eksempel brugte han en almindelig indkøbssituation, der består af enormt mange dele fra man kører hjemmefra til varerne står i køleskabet.  Han mener, at branchen er nødt til at se på, hvordan de kan mindske forbrugernes friktion og eksempelvis se på samspillet mellem online og offline handel, på e-commerce og på ny teknologi som 3D print.

Det handler om at se mere på forbrugernes konkrete behov end på udvikling af den forretning, man har. Han mener, at der er enorm forskel på det traditionelle supermarked og forbrugernes egentlige behov.

I Google arbejder de efter mantraet ”focus on the user and all else will follow”. Det handler i bund og grund om hele tiden at have fokus på, hvad der vil gøre ens kunder glade. Og så arbejder de ud fra devisen ”If you never fail, you aren’t trying hard enough”.
– Vores viden og indsigt gror ved, at vi fejler. Det er måden, vi arbejder på i Google og den måde nye projekter bliver til på.

Om halvandet år vil teknologien ifølge Mathias Tao Agger Linnemann være dobbelt så god og omkostningerne til dem halveret. I dag har 40 % adgang til Internettet, men i 2020 vil det gælde stort set alle. Derfor er det ifølge Google repræsentanten afgørende at udfordre den gængse tankegang. Han henviste igen til forskellen på at tænke lineært og eksponentielt – og opfordrede som afslutning alle tilhørerne til at sende sig selv – og gerne ham – en mail om, hvilke konkrete tiltag, vedkommende vil igangsætte efter at have hørt oplægget. For netop at holde sig selv op på at skabe forandring.

Lad os gøre verden til et bedre sted

Næste indlægsholder var Gaby Vreeken fra Unilever Nordics, der præsenterede tilhørerne for Unilevers Sustainable Living Plan, der grundlæggende handler om, at gøre verden til et bedre sted. Med deres produkter og bidrag til forbrugernes hverdagsrutiner håber Unilever, at kunne gøre en forskel. Men de ser der det som et større billede – og kan ikke løse missionen alene.
– Samarbejde på tværs er nødvendigt, vi har ikke løsningen på alt og kan ikke gøre det her alene. Men vi håber, at vi kan inspirere andre til at gå samme vej.

Gaby Vreeken beskrev, hvordan missionen om at forbedre verden har været Unilevers udgangspunkt helt fra begyndelsen, hvor et af de første tiltag var med sæbe at bidrage til bedre hygiejne. I dag bruges Unilevers produkter mere end 2 billioner gange om dagen verden over.

Grundlaget for Unilevers tankesæt er, at de er af den overbevisning, at det er umuligt at have en sund forretning i en usund verden – og derfor må det naturlige udgangspunkt være, at forretningen netop skal bidrage til at gøre verden til et bedre sted.
– Vi skal tage ansvar for at ændre verden og vi tror på, at fremtiden ser lysere ud, hvis vi alle gør en indsats, beskriver han og henviser til hvor depressivt det er at se på verdens fattigdom, sult, arbejdsløshed, manglede hygiejne osv. og at noget må gøres.

Han beskrev, hvordan bæredygtighed er bærende for hele Unilevers tankesæt og ikke en afdeling i organisationen. Udgangspunktet er at ansvar gennem hele værdikæden og arbejde med forskellige steps for at skabe forandring. Eksempelvis har Unilever budgetteret stort med kommunikation, for ad den vej forhåbentlig at kunne ændre folks adfærd. Og så handler hele forandringsprocessen om at have fokus på forbrugeren.
– Vores brands har alle det fælles formål at skabe forandring og forbedring hos forbrugerne. Havde vi ikke fokus på forbrugerne i den grad, vi har, ville vi have langt støre omkostninger. Vi tror på, at den måde vi gør det her på, er den eneste rigtige, afsluttede han.

Awardshow, festmiddag og neworking

Efter dagens to faglige indspark blev de priser, der senere blev uddelt ved aftenens store Awardshow, præsenteret. I foyeren på Tivoli Hotel & Congress Center, hvor årstræffet blev afholdt, havde de forskellige nominerede udstillet deres produkter. Nogle af priserne blev afgjort af deltagernes stemmer, mens andre var bestemt på forhånd.

Herefter blev der budt på velkomstdrinks, inden den store festmiddag med gæstetaler, det store Awardshow – læs mere om vinderne her – networking, fri bar og natmad.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem