Madspild: Et fælles regnestykke

Ansvaret for at reducere madspild er noget, vi i fællesskab må bære. For at lykkes skal vi samarbejde. Som branche skal vi stå sammen om at løfte opgaven og betragte udfordringen i et samlet værdikæde-perspektiv.

Tekst: KOMMID

Vi kan gøre meget hver især, men for at tage kvantespringet i forhold til reduktion af madspild må vi samarbejde. Branchen må stå sammen om at finde løsninger, der gennemgriber hele værdikæden. Dialogen om at nå fælles resultater på området er ifølge Niels Jensen, direktør i Mærkevareleverandørerne, altafgørende.

– Der gøres meget på begge sider af bordet for at reducere madspild, men sammen kan vi nå endnu længere. Hvis vi betragter udfordringen som en samlet værdikædebetragtning, vil vi kunne nå meget længere.

Forebyggelse frem for symptombehandling

Optimeres der kun på enkelte led, er risikoen for, at udfordringerne skubbes til andre områder, for stor.

– Vi er nødt til at samarbejde og ikke blot skubbe problemerne videre i værdikæden. Det kan godt være, vi hver især selv mindsker madspildet, men hvordan ser det store regnestykke så ud? Har vi samlet set reduceret madspildet eller har vi rent faktisk været medvirkende til det modsatte? Kan vi med færre anvisninger og krav bidrage til mindre overproduktion – et sted, hvor madspildet virkelig kan reduceres, vurderer Niels Jensen.

Noget af det, vi er blevet særligt opmærksomme til de seneste år, er symptombehandling af madspild. Når der først er produceret for meget, er der igangsat forskellige initiativer for at undgå, maden går til spilde. Og det er ifølge Niels Jensen rigtig positivt. Men kunne man i stedet forebygge, ville det være endnu bedre.

– Vi bør holde fokus på at reducere madspildet. At få igangsat procedurer som gør, at vi ikke ender med netop at bruge så mange ressourcer på at skaffe det af vejen på en måde, så vi har samvittigheden i orden, påpeger han.

Tegn et tydeligere billede

Helt konkret handler det om at styrke samarbejdet om alt fra forbrugerindsigt og produktudvikling til produktionsmængde og logistik. Især når det gælder restholdbarhed og forecasts er der ifølge Mærkevareleverandørernes direktør meget at hente.

– Noget, der både vil drive omkostninger ud af den samlede værdikæde og samtidig reducere madspild, er et tættere samarbejde om forecasts. En tættere dialog kan give et langt mere præcist billede af den forventede afsætning. Noget, der vil gavne os alle.

Mange leverandører oplever, at de ikke har tilstrækkeligt kendskab til de faktorer, som gør det muligt at lave præcise forecasts. Et tættere samarbejde med handlen ville betyde meget i forhold til overproduktion.

Tættere samarbejde nødvendigt

Mærkevareleverandørerne gennemførte i efteråret 2014 et survey om madspild blandt medlemmerne. En af de centrale konklusioner er, at hele 82 % henviser til forecasts som en central eller betydelig kilde til madspild. Niels Jensen vurderer, at et mere forpligtende samarbejde her er nødvendigt.

– Vi burde opstille fælles KPI’er om forecastspræcision. Det burde være en del af de generelle aftaler, der findes, siger han.

Surveyet viser samtidig, at 70 % betragter kravene om restholdbarhed som en central eller betydelig kilde til madspild. Niels Jensen henviser her til, at kigge efter inspiration i udlandet.

– Det er selvfølgelig fint med stramme krav for at sikre forbrugerne friske varer, men er kravene FOR strenge? Og hvad så med varer med længere løbetid – kunne det tænkes, at et revideret syn på dette, kunne give mere snor? At statistikker viser, at varen rent faktisk er så efterspurgt, at den sagtens kan nå at blive solgt og anvendt inden udløbsdato? I Norge kigger man på den absolutte restholdbarhed, måske det er værd at tage et kig på dén model.

Kvalitet frem for kvantitet

Udover det store billede, vi sammen bør tegne, peger Niels Jensen på små ting, de individuelle samarbejder med fordel kunne kigge nærmere på.

– Pakkestørrelser, som flere allerede har kig på, kan hjælpe til reduktion af madspild. Kan vi slå to fluer med ét smæk og både bidrage til reduktion af madspild og samtidig slå et slag for den gode kvalitet, er det særdeles positivt. Ved at bidrage med kvalitetsprodukter gør vi en indsats for, at hele værdikæden retter blikket mod de områder, der gavner os alle.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem